Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 31881Luty: 40895Marzec: 33643Kwiecień: 36215Maj: 43748Czerwiec: 26215
Lipiec: 13943Sierpień: 18246Wrzesień: 18043Październik: 14990Listopad: 28297Grudzień: 5341
Rok 2022
Styczeń: 37304Luty: 36759Marzec: 40056Kwiecień: 42004Maj: 38044Czerwiec: 44708
Lipiec: 29318Sierpień: 46138Wrzesień: 44853Październik: 35404Listopad: 42184Grudzień: 37997
Rok 2021
Styczeń: 17733Luty: 17489Marzec: 10997Kwiecień: 13781Maj: 25226Czerwiec: 38766
Lipiec: 28592Sierpień: 32635Wrzesień: 31581Październik: 25895Listopad: 16064Grudzień: 29104
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 4Listopad: 467Grudzień: 17305
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 52287
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 26019
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 14108
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 13835
 5. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 10022
 6. Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe GKPiRPA
  Wyświetleń: 9985
 7. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 7819
 8. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 6761
 9. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 6543
 10. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4972
 11. 2022 rok
  Wyświetleń: 4936
 12. Kierownictwo i pracownicy urzędu
  Wyświetleń: 4814
 13. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4525
 14. Referat Finansowy (RF)
  Wyświetleń: 4320
 15. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 4300
 16. Referaty Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 4135
 17. Terminy Sesji Rady Gminy Rychtal (2018-2023)
  Wyświetleń: 4022
 18. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 3974
 19. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3959
 20. 2022 rok
  Wyświetleń: 3849
 21. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3659
 22. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3604
 23. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2018 rok
  Wyświetleń: 3575
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3525
 25. Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
  Wyświetleń: 3473
 26. Oświadczenia majątkowe Radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3465
 27. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3380
 28. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 3277
 29. Strategie i programy
  Wyświetleń: 3263
 30. 2021 rok
  Wyświetleń: 3173
 31. Postępowania administracyjne
  Wyświetleń: 3144
 32. Kierownicy jednostek organizacyjnych i spółek
  Wyświetleń: 3127
 33. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 3037
 34. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 3033
 35. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RI)
  Wyświetleń: 3022
 36. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2937
 37. 2020 rok
  Wyświetleń: 2932
 38. 2020 rok
  Wyświetleń: 2912
 39. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2904
 40. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2022 rok
  Wyświetleń: 2861
 41. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2820
 42. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2799
 43. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2797
 44. Organy Gminy
  Wyświetleń: 2761
 45. 2021 rok
  Wyświetleń: 2702
 46. Petycje
  Wyświetleń: 2676
 47. Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 2669
 48. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 2630
 49. 2020 rok
  Wyświetleń: 2628
 50. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 2619
 51. 2021 rok
  Wyświetleń: 2545
 52. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 2544
 53. Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym
  Wyświetleń: 2528
 54. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2021 rok
  Wyświetleń: 2528
 55. Instrukcja
  Wyświetleń: 2520
 56. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 2513
 57. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 2489
 58. Statut
  Wyświetleń: 2478
 59. Kontakt GKPiRPA
  Wyświetleń: 2463
 60. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2408
 61. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  Wyświetleń: 2396
 62. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2395
 63. Statut Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 2336
 64. Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023
  Wyświetleń: 2333
 65. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2332
 66. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2328
 67. Petycje
  Wyświetleń: 2320
 68. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2306
 69. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2270
 70. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2260
 71. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 2258
 72. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2222
 73. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 2210
 74. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2188
 75. Stan epidemiczny (COVID-19)
  Wyświetleń: 2186
 76. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokali inwestycji celu publicznego RI.6730.1.2021.CP
  Wyświetleń: 2168
 77. Regulamin
  Wyświetleń: 2145
 78. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2131
 79. Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 2131
 80. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2131
 81. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2130
 82. Protokoły Rady Gminy Rychtal 2018-2023
  Wyświetleń: 2111
 83. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2111
 84. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 2104
 85. Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2097
 86. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2083
 87. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 2079
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2078
 89. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2056
 90. " Za życiem"
  Wyświetleń: 2054
 91. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2053
 92. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr. 12 w Rychtalu ul. Zawada 1
  Wyświetleń: 2048
 93. Program GKPiRPA
  Wyświetleń: 2047
 94. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2039
 95. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rekultywacja składowiska odpadów w Proszowie RI.6220.1.2021
  Wyświetleń: 2005
 96. Komunikaty i informacje - 2020 rok
  Wyświetleń: 2002
 97. Obwieszczenia - 2020 rok
  Wyświetleń: 2001
 98. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 2001
 99. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1996
 100. Budżet i majątek jednostki
  Wyświetleń: 1993
 101. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.1.2021.CP
  Wyświetleń: 1990
 102. "Dobry Start"
  Wyświetleń: 1983
 103. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1959
 104. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1958
 105. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 1947
 106. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1943
 107. Dotacje na zadania pożytku publicznego - otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 1920
 108. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1903
 109. „SENIOR+”
  Wyświetleń: 1899
 110. 2022 rok
  Wyświetleń: 1894
 111. Regulamin GKPiRPA
  Wyświetleń: 1887
 112. Czystsze powietrze
  Wyświetleń: 1880
 113. Program priorytetowy "Czyste Powietrze''
  Wyświetleń: 1848
 114. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2023 rok
  Wyświetleń: 1842
 115. Skład GKPiRPA
  Wyświetleń: 1836
 116. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 1823
 117. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1811
 118. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 1803
 119. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 1800
 120. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1751
 121. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa elektrowni fotowoltaicznej RI.6220.2.2021
  Wyświetleń: 1747
 122. Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
  Wyświetleń: 1738
 123. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 1736
 124. Obwieszczenia/Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1730
 125. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1711
 126. Terminarz posiedzeń GKPiRPA
  Wyświetleń: 1705
 127. Raporty dostępności
  Wyświetleń: 1677
 128. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1668
 129. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1658
 130. Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1653
 131. Punkt konsultacyjny GKPiRPA
  Wyświetleń: 1647
 132. Plany postępowań 2021 r.
  Wyświetleń: 1638
 133. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1636
 134. Sprawozdanie 2021 r. I kwartał
  Wyświetleń: 1635
 135. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal w zakresie uwzględnionych uwag.
  Wyświetleń: 1624
 136. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1614
 137. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1609
 138. Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1609
 139. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 1607
 140. Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1583
 141. Dodatek osłonowy
  Wyświetleń: 1581
 142. Spisy powszechne
  Wyświetleń: 1568
 143. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1557
 144. Przemoc
  Wyświetleń: 1536
 145. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 1515
 146. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 1510
 147. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1498
 148. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1491
 149. Zapytanie cenowe - mikrobus UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1489
 150. Konsultacje społeczne projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 1486
 151. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1486
 152. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 1473
 153. Wyniki badań wody
  Wyświetleń: 1471
 154. Klauzula informacyjna -RODO
  Wyświetleń: 1468
 155. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 1463
 156. 2022 rok
  Wyświetleń: 1454
 157. Nabór na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 1453
 158. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 1451
 159. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1449
 160. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 1448
 161. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2019 rok
  Wyświetleń: 1445
 162. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1443
 163. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1438
 164. KLUB SENIORA W DROŻKACH
  Wyświetleń: 1436
 165. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1430
 166. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1408
 167. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1390
 168. Świadczenia wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 1384
 169. 2022 rok
  Wyświetleń: 1380
 170. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 1377
 171. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 1377
 172. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Rekreacja i szkolenie dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 1368
 173. W trosce o czyste powietrze
  Wyświetleń: 1368
 174. Rejestracja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1357
 175. Uchwała Nr XXX/200/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Drożkach
  Wyświetleń: 1357
 176. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 1353
 177. Realizacje zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1349
 178. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1347
 179. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 1346
 180. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1343
 181. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
  Wyświetleń: 1341
 182. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 1336
 183. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.KDO.271.7.2020
  Wyświetleń: 1336
 184. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.16.2021 - II postępowanie 
  Wyświetleń: 1326
 185. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1317
 186. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 1316
 187. Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
  Wyświetleń: 1314
 188. Wójt Gminy Rychtal ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej nr 16.
  Wyświetleń: 1311
 189. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 1308
 190. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1303
 191. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1300
 192. 2019 rok
  Wyświetleń: 1293
 193. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 1293
 194. Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1286
 195. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składników osobowych Komisji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1279
 196. Informacja o udzieleniu dotacji - STRAŻACKA WIGILIA GMINNA 2021
  Wyświetleń: 1278
 197. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 1278
 198. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 1276
 199. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 1274
 200. 2018 rok
  Wyświetleń: 1269
 201. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1269
 202. Sprawozdanie 2020 rok IV kwartał
  Wyświetleń: 1268
 203. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
  Wyświetleń: 1267
 204. Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
  Wyświetleń: 1263
 205. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1258
 206. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
  Wyświetleń: 1256
 207. Wcześniejsze terminy Sesji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1254
 208. Szczepienie przeciwko COVID-19 w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 1253
 209. Uchwała Nr SO – 0952/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1253
 210. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021 powtórzony
  Wyświetleń: 1253
 211. Wykreślenie (zakończenie) działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1252
 212. Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1244
 213. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 1243
 214. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 1236
 215. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1235
 216. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1230
 217. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przed 2011 rokiem
  Wyświetleń: 1229
 218. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.2.2021
  Wyświetleń: 1226
 219. Informacja o zasiłku szkolnym i stypendium szkolnym
  Wyświetleń: 1225
 220. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sparwie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok
  Wyświetleń: 1225
 221. Uchwała Nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1225
 222. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 1224
 223. 2023 rok
  Wyświetleń: 1223
 224. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  Wyświetleń: 1221
 225. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1220
 226. Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1219
 227. Zasiłek rodzinny
  Wyświetleń: 1217
 228. Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (UCHYLONO)
  Wyświetleń: 1213
 229. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1212
 230. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1210
 231. Ogłoszenie RI.6183.9.2021 ,,Szkody w rolnictwie 2021''
  Wyświetleń: 1210
 232. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 1207
 233. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1207
 234. Posiłek w szkole i w domu
  Wyświetleń: 1206
 235. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1203
 236. Rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu na rok szkolny 2023/2024
  Wyświetleń: 1202
 237. XXVII Sesję Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1202
 238. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1201
 239. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1201
 240. Terminarz polowań sezon 2021-2022 Koło Łowieckie Jaźwiec Katowice
  Wyświetleń: 1199
 241. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.DGR.271.6.2020
  Wyświetleń: 1194
 242. Zapytanie ofertowe RI.WŻR.3.2020
  Wyświetleń: 1194
 243. Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.”
  Wyświetleń: 1193
 244. Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1192
 245. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok
  Wyświetleń: 1190
 246. Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-01-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
  Wyświetleń: 1190
 247. XXIX Sesja Rady Gminy Rychtal - 22 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 1189
 248. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1180
 249. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.9.2021
  Wyświetleń: 1179
 250. XXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 1179
 251. Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1173
 252. Informacja w wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 1172
 253. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Strażacka Wigilia Gminna
  Wyświetleń: 1172
 254. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 1168
 255. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1168
 256. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownikówUrzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1166
 257. Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1163
 258. Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu
  Wyświetleń: 1161
 259. Klub Seniora w Drożkach
  Wyświetleń: 1160
 260. Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
  Wyświetleń: 1158
 261. Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 1156
 262. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka ,,Pastorówka'' w Rychtalu
  Wyświetleń: 1156
 263. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1154
 264. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.7.2021
  Wyświetleń: 1151
 265. Wzór oświadczenia majątkowego
  Wyświetleń: 1151
 266. Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Senior+
  Wyświetleń: 1144
 267. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 1142
 268. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 1138
 269. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1136
 270. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2018-2027
  Wyświetleń: 1136
 271. Konsultacje społeczne PS dla WPR
  Wyświetleń: 1131
 272. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-12-2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 1131
 273. 2021 rok
  Wyświetleń: 1129
 274. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 1127
 275. Uchwała Nr XXVI/168/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Rychtal do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.
  Wyświetleń: 1125
 276. Naliczanie kar za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
  Wyświetleń: 1124
 277. Obwieszczenie GKM-V.6220.3.2020 Wójta Gminy Trzcinica dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ,,Trzcinica Solar Park''
  Wyświetleń: 1121
 278. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1120
 279. Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-11-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1119
 280. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1106
 281. Petycja przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1103
 282. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 1103
 283. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.24.2021
  Wyświetleń: 1102
 284. Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-12-2020 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1102
 285. Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1098
 286. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.8.2021
  Wyświetleń: 1097
 287. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji LSR
  Wyświetleń: 1095
 288. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 1092
 289. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego Komisji
  Wyświetleń: 1091
 290. Zarządzenie Nr 94A/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2020 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZZO OLSZOWA
  Wyświetleń: 1091
 291. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 1090
 292. Plany postępowań 2022 r.
  Wyświetleń: 1090
 293. Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 1090
 294. Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-12-2020 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 1086
 295. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 1085
 296. Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1085
 297. Wniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania logo oraz herbu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1083
 298. Zasiłek rodzinny - dodatki
  Wyświetleń: 1083
 299. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1082
 300. Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2019 rok.
  Wyświetleń: 1080
 301. XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 1080
 302. Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 1077
 303. Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 1076
 304. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1076
 305. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 1075
 306. Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040
  Wyświetleń: 1074
 307. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1074
 308. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.10.2021
  Wyświetleń: 1073
 309. Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 1073
 310. Zapytanie ofertowe RI.271.3.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejących schodów wejściowych budynku ratusza
  Wyświetleń: 1073
 311. Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 1070
 312. Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 1068
 313. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Klubu Senior+
  Wyświetleń: 1067
 314. Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 1063
 315. Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1063
 316. Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1062
 317. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal oraz wyboru przewodniczącego komisji
  Wyświetleń: 1058
 318. Uchwała Nr XXIX/194/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie utworzenia „Klubu Seniora” w Drożkach
  Wyświetleń: 1058
 319. Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 1057
 320. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 1053
 321. Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych
  Wyświetleń: 1052
 322. Zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów, zadrzewienia.
  Wyświetleń: 1051
 323. Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 1050
 324. Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 1050
 325. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE
  Wyświetleń: 1049
 326. Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 1048
 327. Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 1047
 328. Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1047
 329. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1045
 330. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę IR-V.7840.88.2021.7
  Wyświetleń: 1044
 331. Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 1042
 332. Uchwała Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1040
 333. Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1040
 334. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1039
 335. Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1039
 336. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1039
 337. Uchwała Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rychtal
  Wyświetleń: 1038
 338. XXX Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1038
 339. Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1037
 340. Uchwała Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1035
 341. Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021- 2039.
  Wyświetleń: 1033
 342. Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 1032
 343. Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2020 rok.
  Wyświetleń: 1032
 344. Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rychtal w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 1030
 345. Uchwała Nr SO - 2/0951/387/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1025
 346. Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1025
 347. XXVIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 15 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 1025
 348. Zasady udzielania pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1025
 349. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1024
 350. Zapytanie cenowe - Zakup fabrycznie nowego 9-cio osobowego mikrobusa
  Wyświetleń: 1024
 351. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”
  Wyświetleń: 1024
 352. Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1023
 353. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1023
 354. Uchwała Nr SO - 2/0954/54/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1022
 355. Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-12-2019 W sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1022
 356. Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2019 rok
  Wyświetleń: 1020
 357. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  Wyświetleń: 1019
 358. Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 1018
 359. Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 1017
 360. Raport o stanie gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 1016
 361. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.13.2021
  Wyświetleń: 1014
 362. Pomoc Żywnościowa
  Wyświetleń: 1014
 363. Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 W sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1014
 364. XXXIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1014
 365. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1013
 366. Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1012
 367. Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie wprowadzenia zmian udzielania zamówień publicznych w Gminie Rychtal do kwoty 130 000zł
  Wyświetleń: 1010
 368. Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 1009
 369. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1008
 370. Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 1007
 371. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2021.
  Wyświetleń: 1007
 372. Zastosowanie ulg uznaniowych w podatku rolnym
  Wyświetleń: 1007
 373. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1006
 374. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.12.2021
  Wyświetleń: 1006
 375. Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 1006
 376. Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1005
 377. Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-01-2021 w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rychtalu
  Wyświetleń: 1005
 378. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1002
 379. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1001
 380. Rekrutacja
  Wyświetleń: 1000
 381. Uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1000
 382. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach podległych na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1000
 383. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Wyświetleń: 997
 384. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021
  Wyświetleń: 997
 385. Pomoc społeczna - wprowadzenie
  Wyświetleń: 996
 386. Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 996
 387. Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 995
 388. INFORMACJA - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
  Wyświetleń: 992
 389. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-04-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 986
 390. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 983
 391. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.20.2021
  Wyświetleń: 982
 392. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożenia przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 981
 393. Uchwała Nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 981
 394. Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 980
 395. Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 13-02-2020 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,których zarządcą jest Gmina Rychtal
  Wyświetleń: 979
 396. Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 979
 397. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 973
 398. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie PO.ZUZ.2.4210.195.2021.JG
  Wyświetleń: 965
 399. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i promocji gminy w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 961
 400. Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zmian bużetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 961
 401. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 959
 402. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 958
 403. Wniosek o ulgę
  Wyświetleń: 957
 404. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2021 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 957
 405. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 956
 406. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal w zakresie uwzględnionych uwag.
  Wyświetleń: 955
 407. Uchwała Nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 955
 408. WYKAZ - GRUNTY O PRZEZNACZENIU MIESZANYM POZ.WKUR.4243.3.2021.PM.35
  Wyświetleń: 953
 409. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do 2030 roku.
  Wyświetleń: 951
 410. Uchwała Nr SO-0951/76/D/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 947
 411. Inofrmacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania - Rekreacja i szkolenie dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 945
 412. Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 945
 413. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok
  Wyświetleń: 944
 414. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 944
 415. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 943
 416. Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 939
 417. Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
  Wyświetleń: 931
 418. Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 931
 419. Zarządzenie Nr 19/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 09-03-2021 w sprawie ; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 931
 420. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Rychtalu przy ul. Strumykowej 10
  Wyświetleń: 930
 421. Zapytanie Ofertowe RI.271.25.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2022
  Wyświetleń: 927
 422. Oświadczenie rolnik
  Wyświetleń: 926
 423. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.15.2021
  Wyświetleń: 925
 424. Sprawozdanie 2021 r. II kwartał
  Wyświetleń: 925
 425. Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 925
 426. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej IR-V.7840.88.2021.7
  Wyświetleń: 923
 427. Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 922
 428. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-03-2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
  Wyświetleń: 922
 429. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.4.2021
  Wyświetleń: 922
 430. Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 921
 431. XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 920
 432. Ogłoszenie Wójta Gminy Rychtal dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030"
  Wyświetleń: 918
 433. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 918
 434. Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”
  Wyświetleń: 915
 435. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.14.2021
  Wyświetleń: 914
 436. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu
  Wyświetleń: 908
 437. Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 907
 438. Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 906
 439. Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 905
 440. Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 904
 441. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 902
 442. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 902
 443. Uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 900
 444. Uchwała Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 898
 445. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds.księgowości budżetowej i rozliczeń majątku gminy w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 888
 446. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.18.2021
  Wyświetleń: 888
 447. Uchwała Nr SO - 2/0951/386/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 886
 448. Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 886
 449. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.19.2021
  Wyświetleń: 882
 450. Uchwała Nr 154/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Rychtal dodatkowych udzialów w Spółce " Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu
  Wyświetleń: 880
 451. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 876
 452. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w miejscowości Proszów nr 12
  Wyświetleń: 875
 453. Uchwała Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia
  Wyświetleń: 875
 454. Stopnie alarmowe
  Wyświetleń: 874
 455. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2021.
  Wyświetleń: 865
 456. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 863
 457. 2023 rok
  Wyświetleń: 862
 458. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 858
 459. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 855
 460. Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich przez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich
  Wyświetleń: 854
 461. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-05-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 854
 462. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-02-2021 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2021 rok
  Wyświetleń: 851
 463. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”- usługa cateringowa - II postępowanie
  Wyświetleń: 846
 464. Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 845
 465. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 845
 466. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 845
 467. Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 842
 468. Uchwała Nr SO – 0957/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 841
 469. Uchwała Nr XXX/202/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 839
 470. XXXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 5 października 2021 roku
  Wyświetleń: 835
 471. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Wyświetleń: 834
 472. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 833
 473. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-07-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do 2030 roku.
  Wyświetleń: 830
 474. Nabór na stanowisko osoba sprzątająca/woźny/woźna w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 829
 475. XXXIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 14 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 829
 476. Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 827
 477. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Gminny Dzień Strażaka 2022
  Wyświetleń: 820
 478. XXXV Sesja Rady Gminy Rychtal - 31 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 816
 479. Nabór na stanowisko opiekuna/opiekunki dziecięcej w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 815
 480. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 811
 481. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 811
 482. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-07-2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu, ul. Kępińska 22, 63-630 Rychtal
  Wyświetleń: 811
 483. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 809
 484. Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 808
 485. Zapytanie ofertowe RI.271.20.2021 w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal”
  Wyświetleń: 807
 486. Uchwała Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-06-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 806
 487. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 801
 488. Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rychtal w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 801
 489. Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 798
 490. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 796
 491. Uchwała Nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021- 2028 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 795
 492. Oświadczenie przedsiębiorca
  Wyświetleń: 794
 493. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 794
 494. Uchwała Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie utworzenia Gminnergo Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu oraz nadania mu statutu.
  Wyświetleń: 793
 495. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal w drodze przyjęcia darowizny.
  Wyświetleń: 792
 496. Informacje dla uchodźców z Ukrainy (UKR)
  Wyświetleń: 791
 497. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”- usługa cateringowa
  Wyświetleń: 787
 498. Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 785
 499. Uchwała Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  Wyświetleń: 784
 500. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 783
 501. KOMUNIKAT wniosek o dodatek przysługujący podmiotom wrażliwym
  Wyświetleń: 782
 502. XXXVII Sesja Rady Gminy Rychtal - 25 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 782
 503. Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
  Wyświetleń: 781
 504. Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności
  Wyświetleń: 781
 505. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie WR.ZUZ.5.421.882.2021.PG
  Wyświetleń: 779
 506. Obwieszczenia/Zawiadomienia
  Wyświetleń: 779
 507. Uchwała Nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-05-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 779
 508. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-06-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 779
 509. Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 778
 510. Oświadczenie o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 778
 511. Uchwała Nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 776
 512. Dodatek węglowy
  Wyświetleń: 775
 513. Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2021 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 775
 514. Uchwała Nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok.
  Wyświetleń: 771
 515. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 771
 516. Uchwała Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego.
  Wyświetleń: 769
 517. Uchwała Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-06-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 768
 518. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w Rychtalu przy ul. Zawada nr 1
  Wyświetleń: 766
 519. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.1.2023
  Wyświetleń: 762
 520. Informacja RODO dotycząca fanpage'a Gminy Rychtal pod nazwą „Gmina Rychtal” na portalu Facebook
  Wyświetleń: 761
 521. Uchwała Nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 14-07-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 760
 522. Uchwała Nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 759
 523. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 759
 524. Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 759
 525. Oświadczenie - zgoda jubilatów
  Wyświetleń: 758
 526. Uchwała Nr XXXIII/215/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych będących w posiadaniu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 757
 527. Uchwała Nr XXXV/221/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiemu
  Wyświetleń: 755
 528. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 753
 529. Program: Posiłek w szkole i w domu
  Wyświetleń: 750
 530. Uchwała Nr XXXIII/214/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal na lata 2021- 2030
  Wyświetleń: 746
 531. Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-07-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 745
 532. Uchwała Nr XXXV/220 /2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 742
 533. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 740
 534. XL Sesja Rady Gminy Rychtal - 31 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 739
 535. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy Rychtal
  Wyświetleń: 738
 536. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-06-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 738
 537. Uchwała Nr XXXIV/218/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 14-07-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 737
 538. Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
  Wyświetleń: 737
 539. Zapytanie ofertowe RI.271.22.2021 utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie Przedszkola Samorządowym w Rychtalu
  Wyświetleń: 735
 540. GRANT - "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
  Wyświetleń: 734
 541. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 734
 542. Uchwała Nr XXXV/219/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 733
 543. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 733
 544. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022-2023 Koło Łowieckie nr 6 ,,Jeleń'' w Rychtalu
  Wyświetleń: 732
 545. Uchwała Nr XXXV/222/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2021/2022.
  Wyświetleń: 732
 546. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - kwiecień 2022 rok
  Wyświetleń: 729
 547. Uchwała Nr XXXV/225/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 729
 548. Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-02-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rychtal na rzecz jej użytkowników wieczystych.
  Wyświetleń: 728
 549. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.6.2021
  Wyświetleń: 728
 550. Uchwała Nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 725
 551. Uchwała Nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 725
 552. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 723
 553. Zmiany w programie „Dobry start”
  Wyświetleń: 712
 554. Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok
  Wyświetleń: 711
 555. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 706
 556. 2022 rok
  Wyświetleń: 704
 557. Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 704
 558. Uchwała nr SO 2/0950/197/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 699
 559. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.9.2021
  Wyświetleń: 697
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 696
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 694
 562. Uchwała Nr XXXVII/244/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 694
 563. Uchwała Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
  Wyświetleń: 694
 564. XXXIX Sesja Rady Gminy Rychtal - 28 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 693
 565. Komunikat o zmianach specyfiki pracy w Urzędzie Gminy w Rychtalu
  Wyświetleń: 690
 566. Uchwała Nr XXXVII/247/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 690
 567. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach 58A.
  Wyświetleń: 689
 568. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - OSP Krzyżowniki
  Wyświetleń: 688
 569. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 687
 570. Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania - Gminny Dzień Strażaka 2022
  Wyświetleń: 685
 571. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych
  Wyświetleń: 684
 572. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - OSP Proszów
  Wyświetleń: 683
 573. Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 683
 574. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - dziecko
  Wyświetleń: 680
 575. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rychtal w 2022
  Wyświetleń: 679
 576. Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2021 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 676
 577. Zawiadomienie Wójta gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.2.2021.CP
  Wyświetleń: 676
 578. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 675
 579. Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-09-2021 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 672
 580. Raport o stanie gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 671
 581. Uchwała Nr XXXVI/228/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 669
 582. Uchwała Nr XXXVII/245/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 669
 583. Uchwała Nr XXXVI/230/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 668
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 667
 585. Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025.
  Wyświetleń: 665
 586. Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-12-2021 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZZO OLSZOWA
  Wyświetleń: 663
 587. Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-09-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 660
 588. Uchwała Nr SO – 2/0952/20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2022 rok.
  Wyświetleń: 654
 589. Uchwała Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok.
  Wyświetleń: 654
 590. Sprawozdanie 2021 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 653
 591. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 653
 592. Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-10-2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
  Wyświetleń: 653
 593. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.2022
  Wyświetleń: 652
 594. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 652
 595. Uchwała Nr XXXVIII/248/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-12-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 652
 596. Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-01-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychtal do dzierżawy i ustalenia ceny.
  Wyświetleń: 652
 597. Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej
  Wyświetleń: 652
 598. Uchwała Nr XXX/197/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2021
  Wyświetleń: 646
 599. Informacja o udzieleniu dotacji - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 645
 600. RI.6220.9.2021 - Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową płyty rynku w miejscowości Rychtal wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 645
 601. Terminarz polowań zbiorowych sezon 2021-2022 Koło Łowieckie nr 6 ,,Jeleń''
  Wyświetleń: 645
 602. Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2021 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2022 rok
  Wyświetleń: 645
 603. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 644
 604. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 643
 605. 2022-2025
  Wyświetleń: 642
 606. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 639
 607. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 638
 608. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal w drodze przyjęcia darowizny.
  Wyświetleń: 637
 609. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-09-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 637
 610. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.2021
  Wyświetleń: 637
 611. Uchwała Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 636
 612. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do gminnego żłobka "Pastorówska" w Rychtalu
  Wyświetleń: 636
 613. Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-11-2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 636
 614. Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-07-2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu
  Wyświetleń: 633
 615. Uchwała Nr XXXIX/254/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
  Wyświetleń: 632
 616. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 632
 617. Uchwała Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 629
 618. Uchwała Nr XXXIX/253/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rychtal na lata 2022-2024.
  Wyświetleń: 629
 619. Uchwała Nr Rady Gminy Rychtal z dnia 01-01-2001 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 627
 620. Uchwała Nr xxXIX/251/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 627
 621. Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-12-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 625
 622. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Dalanów
  Wyświetleń: 621
 623. Uchwała Nr XXXVI/229/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 616
 624. TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE
  Wyświetleń: 615
 625. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.4.2021
  Wyświetleń: 612
 626. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 610
 627. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - czerwiec 2022 rok
  Wyświetleń: 609
 628. Sprawozdanie 2021 r. III kwartał
  Wyświetleń: 609
 629. Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-10-2021 w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 608
 630. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na cele rolne nieruchomości położone na terenie gminy Rychtal, powiat kępiński woj. wielkopolskim
  Wyświetleń: 607
 631. Terminarz polowań zbiorowych sezon 2021-2022 Koło Łowieckie nr 8 Klub Myśliwski w Ostrowie Wielkopolskim
  Wyświetleń: 602
 632. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej RI.6730.9.2021
  Wyświetleń: 598
 633. Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-10-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 595
 634. Terminarz polowań zbiorowych sezon 2021-2022 Koło Łowieckie nr 6 ,,Jeleń'' w Rychtalu
  Wyświetleń: 594
 635. Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-10-2021 w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rychtalu
  Wyświetleń: 594
 636. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie drogi wewnętrznej dojazdowej RI.6730.11.2021
  Wyświetleń: 592
 637. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 591
 638. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie drogi gminnej RI.6730.10.2021
  Wyświetleń: 589
 639. Zarządzenie Nr 9/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-02-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 584
 640. Ponowne zapytanie ofertowe RI.271.3.2022 Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 583
 641. Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-10-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 582
 642. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 577
 643. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w Rychtalu przy ul. Zawada nr 1
  Wyświetleń: 577
 644. Zapytanie cenowe RI.271.1.2022- usuwanie folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 576
 645. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-10-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 573
 646. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 570
 647. Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2021 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
  Wyświetleń: 564
 648. Uchwała Nr SO-2/0951/533/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 559
 649. Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-01-2022 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 558
 650. Uchwała Nr XXXVII/238/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok.
  Wyświetleń: 554
 651. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-02-2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 554
 652. Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 551
 653. Uchwała Nr XXXVII/241/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 551
 654. Uchwała Nr XXXVII/243/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2022 roku.
  Wyświetleń: 551
 655. Uchwała Nr XL/257/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 550
 656. Uchwała Nr XXXVII/240/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 r.
  Wyświetleń: 549
 657. Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-02-2022 w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2022.
  Wyświetleń: 548
 658. RI.6220.2.2022 - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sadogóra o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 547
 659. Uchwała Nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 540
 660. Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 539
 661. Uchwała Nr XL/265/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 536
 662. Uchwała Nr XL/266/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 536
 663. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Drożkach oraz powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Klub Seniora w Drożkach.
  Wyświetleń: 536
 664. Uchwała Nr XXXVII/234/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 534
 665. XLII Sesja Rady Gminy Rychtal - 22 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 534
 666. Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 533
 667. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
  Wyświetleń: 532
 668. Uchwała Nr XL/258/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 532
 669. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-02-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 532
 670. Uchwała Nr XL/263/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
  Wyświetleń: 531
 671. Uchwała Nr XXXVII/235/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 530
 672. Uchwała Nr XXXVII/236/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 527
 673. Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-02-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 527
 674. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Rychtal w sprawie przyjęcia proogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2021 rok
  Wyświetleń: 526
 675. Uchwała Nr XL/264/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 526
 676. XLI Sesja Rady Gminy Rychtal - 22 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 524
 677. Uchwała Nr XXXVII/239/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.
  Wyświetleń: 523
 678. Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 520
 679. Uchwała Nr XL/260/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.
  Wyświetleń: 520
 680. Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 509
 681. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-06-2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 508
 682. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Okrzyce
  Wyświetleń: 507
 683. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Ryniec
  Wyświetleń: 505
 684. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 503
 685. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
  Wyświetleń: 501
 686. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Marysławin
  Wyświetleń: 500
 687. Uchwała Nr SO-2/0951/440/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 494
 688. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Szarlota
  Wyświetleń: 493
 689. Unieważnienie otwartego konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 491
 690. OC GRANICZNE LUB ZIELONA KARTA DLA OBYWATELI UKRAINY WJEŻDZAJĄCYCH DO POLSKI
  Wyświetleń: 490
 691. Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych różnych: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, czynszu za najem, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz innych niepodatkowych należności.
  Wyświetleń: 489
 692. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zachciała
  Wyświetleń: 487
 693. Sprawozdania 2022 r. I kwartał
  Wyświetleń: 487
 694. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Lubica
  Wyświetleń: 484
 695. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Bandlów
  Wyświetleń: 478
 696. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Gierczyce
  Wyświetleń: 478
 697. XLIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 15 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 478
 698. Zapytanie ofertowe RI.271.2.2022 Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 477
 699. Uchwała Nr SO – 2/0951/441/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 476
 700. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 474
 701. Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 472
 702. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 471
 703. Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
  Wyświetleń: 471
 704. Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 470
 705. Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
  Wyświetleń: 469
 706. Zarządzenie Nr 27/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-03-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 466
 707. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 458
 708. V2 - Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 455
 709. Uchwała Nr XLI/269/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 442
 710. Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie przyjęcia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 441
 711. Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
  Wyświetleń: 439
 712. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 w miejscowości Drożki
  Wyświetleń: 438
 713. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
  Wyświetleń: 436
 714. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 435
 715. Uchwała Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie przystąpienia Gminy Rychtal do realizacji Programu “Korpus WsparciaSeniorów” na rok 2022.
  Wyświetleń: 429
 716. Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2022 w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  Wyświetleń: 428
 717. XLIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 17 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 425
 718. Uchwała Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 422
 719. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu dokumentu - PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄI PALIWA GAZOWE DLA GMINY RYCHTAL NA LATA 2022-2036
  Wyświetleń: 421
 720. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Drożki
  Wyświetleń: 420
 721. Uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 420
 722. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową płyty rynku w miejscowości Rychtal wraz z infrastrukturą techniczną''
  Wyświetleń: 419
 723. Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 418
 724. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
  Wyświetleń: 417
 725. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach 58A.
  Wyświetleń: 417
 726. Uchwała Nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (UCHYLONO)
  Wyświetleń: 417
 727. Uchwała Nr XLI/277/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
  Wyświetleń: 416
 728. Uchwała Nr SO - 2/0955/98/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rychtal za 2020 rok
  Wyświetleń: 412
 729. Uchwała Nr XLI/268/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 411
 730. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 411
 731. Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie :objęcia przez Gminę Rychtal dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
  Wyświetleń: 410
 732. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.3.2022
  Wyświetleń: 409
 733. Uchwała Nr XLI/275/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 409
 734. Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 409
 735. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.2.2022
  Wyświetleń: 402
 736. Uchwała Nr SO – 2/0957/20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 402
 737. Uchwała Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 402
 738. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Szarlota
  Wyświetleń: 400
 739. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 399
 740. Zarządzenie Nr 92/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2012 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: utworzenia rejestru instytucji kultury oraz księgi rejestrowej dla instytucji kultury działających na obszarze Gminy Rychtal zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)
  Wyświetleń: 398
 741. Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę
  Wyświetleń: 394
 742. Zapytanie ofertowe RI.271.4.2022 Usuwanie materiałów zawierających azbest
  Wyświetleń: 393
 743. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 393
 744. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.8.2022
  Wyświetleń: 389
 745. Informacja o udzieleniu dotacji - Turniej Siatkówki Plażowej w Skoroszowie
  Wyświetleń: 383
 746. Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2021 w sprawie :przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rychtal wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok.
  Wyświetleń: 379
 747. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-05-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia hali sportowej w Rychtalu
  Wyświetleń: 379
 748. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 378
 749. Sprawozdania 2022 r. II kwartał
  Wyświetleń: 377
 750. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 372
 751. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.4.2022
  Wyświetleń: 372
 752. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - OSP Krzyżowniki
  Wyświetleń: 372
 753. Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-01-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 372
 754. 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 370
 755. XLV Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 370
 756. Ogłoszenie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 369
 757. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 367
 758. Uchwała Nr XLII/279/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 366
 759. Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2021 rok
  Wyświetleń: 366
 760. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 359
 761. Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-04-2022 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
  Wyświetleń: 358
 762. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022-2023 Koło Łowieckie Jaźwiec
  Wyświetleń: 357
 763. Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont dachów wraz z naprawą kominów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Swarzędzu na osiedlu Mielżyńskiego 135 i 136
  Wyświetleń: 356
 764. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 356
 765. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 354
 766. Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 351
 767. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 350
 768. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 346
 769. Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - Turniej Siatkówki Plażowej w Skoroszowie
  Wyświetleń: 346
 770. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 344
 771. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 341
 772. Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetrycznej stosowanego do wyliczenia realacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 336
 773. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 335
 774. Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 335
 775. RI.6220.1.2022 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu
  Wyświetleń: 332
 776. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wdrożenia monitorowania i ewaluacji i Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 330
 777. Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Rychtal, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 328
 778. Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-03-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 327
 779. Uchwała nr SO 2/0950/85/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 324
 780. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 323
 781. Uchwała Nr XLIV/294/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2021 rok.
  Wyświetleń: 322
 782. Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
  Wyświetleń: 322
 783. Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-11-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 322
 784. Sprawozdania
  Wyświetleń: 320
 785. Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2022 w sprawie :przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rychtal za 2021 rok.
  Wyświetleń: 320
 786. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2022 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 320
 787. Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020
  Wyświetleń: 318
 788. Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 318
 789. Uchwała Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 316
 790. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Rocznego Programu Wspólłpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023"
  Wyświetleń: 315
 791. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Wigilia Strażacka
  Wyświetleń: 314
 792. Uchwała Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie petycji wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego a dotyczącej wezwania Rady Gminy Rychtal do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Rychtal z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
  Wyświetleń: 314
 793. Uchwała Nr XLIV/301/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowgo odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 313
 794. Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rychtal oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
  Wyświetleń: 312
 795. Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach podległych na 2022 rok.
  Wyświetleń: 312
 796. Uchwała Nr XLIV/295/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 310
 797. Plany postępowań 2023 r.
  Wyświetleń: 309
 798. Uchwała Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 309
 799. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.2.2023
  Wyświetleń: 308
 800. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-06-2022 w sprawie ustanowienia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 308
 801. Uchwała Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2022
  Wyświetleń: 307
 802. Uchwała Nr XLIV/299/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 307
 803. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Lubica ustalonej jako część wsi Drożki na osadę „Lubica”.
  Wyświetleń: 307
 804. Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-04-2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 306
 805. Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  Wyświetleń: 305
 806. Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 304
 807. Uchwała Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 303
 808. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 301
 809. Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalnościi form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 299
 810. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Zachciała ustalonej jako część wsi Sadogóra na osadę „Zachciała”.
  Wyświetleń: 299
 811. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.6.2022
  Wyświetleń: 298
 812. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - kwiecień 2023
  Wyświetleń: 297
 813. Uchwała Nr XLII/280/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024.
  Wyświetleń: 297
 814. Uchwała Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 296
 815. Uchwała Nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 295
 816. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 295
 817. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 294
 818. Uchwała Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 293
 819. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za korzystanie z mienia komunalnego - świetlic wiejskich oraz świetlicy środowiskowej.
  Wyświetleń: 293
 820. Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 292
 821. Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 291
 822. Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na budowanie sieci elektroenergetycznej kablowej
  Wyświetleń: 290
 823. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023
  Wyświetleń: 290
 824. Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-04-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 288
 825. Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 288
 826. Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020 r. , w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 287
 827. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 286
 828. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-05-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 285
 829. Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-08-2022 w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu.
  Wyświetleń: 285
 830. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.5.2022
  Wyświetleń: 284
 831. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-07-2022 w sprawie odwołania pana Leszka Musiały ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku.
  Wyświetleń: 283
 832. Uchwała Nr XLV/306/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Rychtalu.
  Wyświetleń: 282
 833. Obwieszczenie dla ludności Polskiej ws. prawa
  Wyświetleń: 281
 834. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-07-2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu, ul. Osiedle 600-lecia 4, 63-630 Rychtal
  Wyświetleń: 281
 835. Informacja o udzieleniu dotacji - Wigilia Strażacka
  Wyświetleń: 280
 836. Uchwała Nr XIV/155/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminą Trzcinica i Gminą Bralin projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin”
  Wyświetleń: 280
 837. Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Ryniec ustalonej jako część wsi Drożki na osadę „Ryniec”.
  Wyświetleń: 280
 838. Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 278
 839. Uchwała Nr XLV/305/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 277
 840. Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 275
 841. Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-07-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 275
 842. RI.6220.1.2023 - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Darnowiec o mocy do 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą.
  Wyświetleń: 274
 843. Uchwała Nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 274
 844. Uchwała Nr XXX/198/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.
  Wyświetleń: 273
 845. Zarządzenie Nr 16/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 273
 846. Uchwała Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 272
 847. Zarządzenie Nr 74/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 272
 848. Uchwała Nr SO - 2/0953/193/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rychtal za pierwsze półrocze 2021 roku.
  Wyświetleń: 271
 849. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 271
 850. Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-08-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 271
 851. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 271
 852. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 270
 853. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dalanów ustalonej jako część wsi Proszów na wieś „Dalanów”.
  Wyświetleń: 268
 854. Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 268
 855. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-06-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 268
 856. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2021 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach organizacyjnych podległych gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 267
 857. Zarządzenia nr 42/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia
  Wyświetleń: 266
 858. Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2021- 2028 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 266
 859. Uchwała Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-02-2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  Wyświetleń: 265
 860. Uchwała Nr XLV/308/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie przyjęcia i wdrażania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030”.
  Wyświetleń: 265
 861. Uchwała Nr XLV/309/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychtal na lata 2022-2036”
  Wyświetleń: 263
 862. Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Bandlów ustalonej jako część wsi Zgorzelec na osadę „Bandlów”.
  Wyświetleń: 262
 863. Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 262
 864. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - luty 2023
  Wyświetleń: 261
 865. 2022 rok
  Wyświetleń: 260
 866. Informacja o udzieleniu dotacji - Milenijny Turniej w tysiąca ''dobijanego'' w Skoroszowie
  Wyświetleń: 260
 867. Zarządzenie Nr 56/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 02-06-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 260
 868. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 259
 869. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Marysławin ustalonej jako część wsi Wielki Buczek na osadę „Marysławin”.
  Wyświetleń: 258
 870. Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Szarlota ustalonej jako część wsi Wielki Buczek na wieś „Szarlota”.
  Wyświetleń: 258
 871. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 257
 872. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV, o długości 560 m, obręb Skoroszów
  Wyświetleń: 256
 873. Uchwała Nr XLV/307/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych.
  Wyświetleń: 256
 874. Uchwała Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 255
 875. Uchwała Nr LVII/361/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 251
 876. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XLI/271/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 lutego 2022 roku.
  Wyświetleń: 251
 877. Uchwała Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 250
 878. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku
  Wyświetleń: 249
 879. Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 249
 880. Ogłoszenie o naborze wniosków dot. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  Wyświetleń: 248
 881. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Gierczyce ustalonej jako część wsi Drożki na osadę „Gierczyce”.
  Wyświetleń: 247
 882. Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-04-2022 w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rychtal i wyznaczeniu nowego
  Wyświetleń: 247
 883. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 243
 884. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
  Wyświetleń: 243
 885. Obwieszczenie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 240
 886. Zakup komputerów przenośnych – Granty PPGR
  Wyświetleń: 240
 887. Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Okrzyce ustalonej jako część wsi Wielki Buczek na wieś „Okrzyce”.
  Wyświetleń: 240
 888. Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2022 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 240
 889. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o rozpoczęciu na terenie Gminy Rychtal konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rychtal
  Wyświetleń: 239
 890. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 239
 891. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 236
 892. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-01-2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 236
 893. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.7.2022
  Wyświetleń: 230
 894. Uchwała Nr XLIII/284/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2021 rok.
  Wyświetleń: 227
 895. Informacja o przystąpieniu Gminy Rychtal do sprzedaży końcowej paliwa stałego po preferencyjnej cenie z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 225
 896. Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-07-2021 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 223
 897. Uchwała Nr XXXIX/255/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 222
 898. Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w w Poznaniu o przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej na terenie obrębu Buczek
  Wyświetleń: 221
 899. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) podległych Gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 221
 900. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Sportowy rozwój dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 220
 901. Uchwała Nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 220
 902. Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2023 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 220
 903. Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 219
 904. Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rychtal za pierwsze pólrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu i Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu za pierwsze półrocze 2021 roku.
  Wyświetleń: 219
 905. Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/235/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 218
 906. Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal
  Wyświetleń: 213
 907. Uchwała Nr XXXV/223/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Pastorówka” w Rychtalu, określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tej opłaty oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
  Wyświetleń: 213
 908. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Milenijny Turniej w tysiąca ''dobijanego'' w Skoroszowie
  Wyświetleń: 212
 909. Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-01-2022 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego na którym będą przeprowadzane wybory sołtysa sołectwa Krzyżowniki oraz ustalenia porządku tego zebrania.
  Wyświetleń: 211
 910. Program Priorytetowy ,,Ciepłe Mieszkanie''
  Wyświetleń: 210
 911. RI.271.2.2.2023 – usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Rychtal w 2023 r.
  Wyświetleń: 210
 912. Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-02-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i promocji gminy.
  Wyświetleń: 210
 913. Uchwała Nr SO – 2/0954/156/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
  Wyświetleń: 209
 914. Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 206
 915. Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.
  Wyświetleń: 204
 916. Wybory
  Wyświetleń: 204
 917. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 204
 918. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 203
 919. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - sierpień 2022
  Wyświetleń: 201
 920. 2023 rok
  Wyświetleń: 200
 921. XLVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 200
 922. Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 199
 923. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 198
 924. Ogłoszenie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 191
 925. Ogłoszenie ws. sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 191
 926. LV Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 190
 927. RI.6220.3.2022 - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Proszów, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 188
 928. Ogłoszenie o naborze udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Rychtal,
  Wyświetleń: 187
 929. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 186
 930. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 931. Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-03-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu.
  Wyświetleń: 185
 932. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie WR.ZUZ.5.4210.471.2022.PG
  Wyświetleń: 184
 933. Zarządzenie Nr 49/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-07-2021 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Rychtal konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.”
  Wyświetleń: 184
 934. XLVII Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 września 2022 roku
  Wyświetleń: 182
 935. Uchwała Nr XXXV/226/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rychtal w latach 2018-2022
  Wyświetleń: 181
 936. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 178
 937. Zarządzenie Nr 28/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 16-03-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Szarlota ustalonej jako przysiółek wsi Wielki Buczek na wieś „Szarlota”.
  Wyświetleń: 178
 938. L Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 177
 939. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów do sejmu RP i senatu RP w dniu 15 października 2023 roku.
  Wyświetleń: 174
 940. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku
  Wyświetleń: 174
 941. Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2021 Wójta Gminy Rychtal w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
  Wyświetleń: 174
 942. Uchwała Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 173
 943. Uchwała Nr XXXVII/242/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
  Wyświetleń: 173
 944. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie WR.ZUZ.5.4210.460.2022.ZC
  Wyświetleń: 172
 945. Sprawozdania 2022 r. III kwartał
  Wyświetleń: 172
 946. Uchwała Nr XXXVI/231/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII/214/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal na lata 2021- 2030
  Wyświetleń: 170
 947. Zapytanie Ofertowe Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2023
  Wyświetleń: 168
 948. Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku.
  Wyświetleń: 168
 949. Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 167
 950. LVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 18 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 165
 951. Uchwała Nr XLI/274/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
  Wyświetleń: 165
 952. Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2023 w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rychtal w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 165
 953. LIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 19 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 164
 954. LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 21 lutego 2023 roku
  Wyświetleń: 164
 955. Ogłoszenie o ochronie zwierząt
  Wyświetleń: 164
 956. Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 164
 957. Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 163
 958. Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 162
 959. Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-09-2022 w sprawie zasad korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.
  Wyświetleń: 161
 960. Uchwała Nr XXXIII/213/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji
  Wyświetleń: 160
 961. XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 02 listopada 2022 r. - po zmianie 03 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 962. XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 21 października 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 963. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - listopad 2022
  Wyświetleń: 158
 964. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.3.2023
  Wyświetleń: 158
 965. LI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 157
 966. Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 156
 967. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 07 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 154
 968. Informacja o udzieleniu dotacji - Sportowy rozwój dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 153
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Rychtal w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 153
 970. Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-09-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 153
 971. LVIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 28 lutego 2023 roku
  Wyświetleń: 151
 972. LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 13 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 150
 973. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 149
 974. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 149
 975. RI.6220.4.2022 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 148
 976. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-02-2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 148
 977. Zarządzenie Nr 23/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-02-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i rozliczeń majątku gminy.
  Wyświetleń: 148
 978. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-11-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z mienia komunalnego wykorzystywanego przez szkoły i przedszkole
  Wyświetleń: 148
 979. RI.6220.5.2022 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 147
 980. Uchwała Nr SO – 2/0953/113/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rychtal za pierwsze półrocze 2022 roku.
  Wyświetleń: 145
 981. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-08-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i monitorowania jego efektów
  Wyświetleń: 144
 982. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 141
 983. Uchwała Nr XLI/270/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Drożkach o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym
  Wyświetleń: 141
 984. Informacja o udzieleniu dotacji - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 140
 985. Uchwała Nr XLIII/291/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
  Wyświetleń: 140
 986. Ogłoszenie Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 139
 987. Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-02-2023 w sprawie powołania Zespołu do zliczania opinii mieszkańców wyrażonej w ankietach konsultacyjnych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal oraz opracowania protokołu zawierającego wyniki konsultacji.
  Wyświetleń: 139
 988. Uchwała Nr SO – 2/0952/140/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 136
 989. Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 135
 990. LIX Sesja Rady Gminy Rychtal - 24 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 134
 991. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.
  Wyświetleń: 134
 992. Uchwała Nr XLIII/286/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UCHYLONO)
  Wyświetleń: 133
 993. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 133
 994. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 133
 995. 4 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
  Wyświetleń: 132
 996. Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-06-2022 w sprawie ; objęcia przez Gminę Rychtal dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
  Wyświetleń: 132
 997. Uchwała Nr XXXVII/237/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok zmienionej uchwałą Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2021 roku.
  Wyświetleń: 131
 998. Uchwała Nr SO – 2/0957/140/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 130
 999. Uchwała Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 130
 1000. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Święto Pieczonego Ziemniaka
  Wyświetleń: 129
 1001. Dostarczenie oprogramowania zabezpieczającego komputery, serwery i smartfony
  Wyświetleń: 128
 1002. Zarządzenie Nr 33/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 51/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie udzielenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 128
 1003. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-07-2022 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 128
 1004. Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024
  Wyświetleń: 126
 1005. Uchwała Nr L/325/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rychtalu oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 125
 1006. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-10-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 125
 1007. Uchwała Nr SO-2/0951/636/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 124
 1008. Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 124
 1009. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 124
 1010. Uchwała Nr L/326/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 123
 1011. Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiskods. obywatelskich, obrony cywilnej, woskowych i inicjatyw gospodarczych.
  Wyświetleń: 123
 1012. Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-08-2022 w sprawie :zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu grantowego o numerze 5193/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 123
 1013. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 123
 1014. Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 122
 1015. Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok
  Wyświetleń: 122
 1016. Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039
  Wyświetleń: 121
 1017. Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-10-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 120
 1018. 2023 rok
  Wyświetleń: 119
 1019. Uchwała Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 119
 1020. Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-09-2022 w sprawie warunków korzystania oraz odpłatności dla osób korzystających z Hali sportowej w Rychtalu
  Wyświetleń: 119
 1021. Informacja średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rychtal
  Wyświetleń: 118
 1022. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal
  Wyświetleń: 118
 1023. RI.6220.6.2022 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 118
 1024. Uchwała Nr XL/262/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie przyjęcia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 118
 1025. Uchwała Nr XLVI/312/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  Wyświetleń: 118
 1026. Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-03-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 118
 1027. Zarządzenie Nr 42/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji postanowień porozumienia w sprawie programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
  Wyświetleń: 118
 1028. Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-08-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 118
 1029. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-08-2022 w sprawie: zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu grantowego o numerze 2285/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
  Wyświetleń: 118
 1030. Uchwała Nr XL/261/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 117
 1031. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-08-2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rychtal za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu i Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu za pierwsze półrocze 2022 roku.
  Wyświetleń: 117
 1032. Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 116
 1033. Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-12-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Długaszewskiej
  Wyświetleń: 116
 1034. Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 116
 1035. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 115
 1036. RI.271.2.11.2023- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek.
  Wyświetleń: 115
 1037. Uchwała Nr XLVI/311/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 115
 1038. Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-10-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 114
 1039. Zarządzenie Nr 32/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 50/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 114
 1040. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 113
 1041. Uchwała Nr XLI/271/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
  Wyświetleń: 112
 1042. Uchwała Nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 112
 1043. Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 112
 1044. Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 112
 1045. Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 112
 1046. Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 112
 1047. Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 111
 1048. Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2021 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
  Wyświetleń: 111
 1049. Uchwała Nr XLVI/314/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2022/2023.
  Wyświetleń: 110
 1050. Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 110
 1051. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-09-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 110
 1052. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 109
 1053. Uchwała Nr L/323/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 108
 1054. Uchwała Nr XLIII/287/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 108
 1055. Uchwała Nr XLIII/289/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/242/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 108
 1056. Uchwała Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 108
 1057. Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 108
 1058. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 107
 1059. Zarządzenie Nr 109.2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 107
 1060. Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 107
 1061. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 106
 1062. Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 106
 1063. Zarządzenie Nr 30/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 48/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji postanowień porozumienia w sprawie programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
  Wyświetleń: 106
 1064. Uchwała Nr XLIV/298/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 105
 1065. Zarządzenie Nr 34/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 52/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia
  Wyświetleń: 105
 1066. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-11-2021 w sprawie w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Rychtalna czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
  Wyświetleń: 105
 1067. Zarządzenie Nr 57/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-06-2022 w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Rychtal oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
  Wyświetleń: 104
 1068. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 104
 1069. Uchwała Nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 103
 1070. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Rychtal w sptawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 103
 1071. Uchwała Nr L/328/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2023 roku.
  Wyświetleń: 102
 1072. Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-03-2023 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 102
 1073. Uchwała Nr LVI/344/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rychtal w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 101
 1074. Uchwała Nr LVI/350/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  Wyświetleń: 101
 1075. Uchwała Nr XL/259/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 101
 1076. Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-10-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 101
 1077. Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 101
 1078. Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 100
 1079. Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 100
 1080. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej
  Wyświetleń: 100
 1081. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych
  Wyświetleń: 100
 1082. Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej ds. oceniania wniosków składowych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków.
  Wyświetleń: 99
 1083. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie:planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały budżetowej na 2023 rok
  Wyświetleń: 99
 1084. LX Sesja Rady Gminy Rychtal - 25 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 98
 1085. Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-11-2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 98
 1086. Zarządzenie Nr 4/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach nr 58A, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 98
 1087. Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-07-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2022 Wójta Gminy Rychtal w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Rychtal w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 98
 1088. Uchwała Nr XLVIII/320/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 97
 1089. Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-01-2023 w sprawie ustalenia odpłatnośći i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za korzystanie ze świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 97
 1090. Uchwała Nr XLVII/317/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 96
 1091. Uchwała Nr L/327/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  Wyświetleń: 95
 1092. Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-11-2022 w sprawie ustalenia składu komisji mieszkaniowej do rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych – socjalnych położonych na terenie wsi Rychtal.
  Wyświetleń: 95
 1093. Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 95
 1094. Uchwała Nr LI/331/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2023-2027.
  Wyświetleń: 94
 1095. Uchwała Nr LI/332/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 1096. Uchwała Nr XLVII/318/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-09-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 94
 1097. Zarządzenie Nr 110.2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 94
 1098. Zarządzenie Nr 128.2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-12-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 94
 1099. Zarządzenie Nr 31/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 94
 1100. Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-12-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 93
 1101. Uchwała Nr XLIV/300/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Rychtal.
  Wyświetleń: 92
 1102. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 92
 1103. Uchwała Nr LIX/365/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów o nadanie statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 90
 1104. Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-05-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 90
 1105. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 90
 1106. Uchwała Nr XLVI/316/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Drożkach o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
  Wyświetleń: 89
 1107. Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 89
 1108. LXII Sesja Rady Gminy Rychtal - 20 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 88
 1109. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 88
 1110. Uchwała Nr L/322/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 88
 1111. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 88
 1112. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 88
 1113. Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 88
 1114. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-03-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 88
 1115. Zarządzenie nr 43/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 88
 1116. Raport o stanie gminy za 2022 rok
  Wyświetleń: 87
 1117. Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-03-2023 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 87
 1118. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022
  Wyświetleń: 87
 1119. Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-07-2022 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Rychtal konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychtal na lata 2022-2036"
  Wyświetleń: 87
 1120. LXIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 08 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 86
 1121. Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 86
 1122. Uchwała Nr LI/330/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 86
 1123. Uchwała Nr LII/333/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 85
 1124. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”.
  Wyświetleń: 85
 1125. Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-02-2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 85
 1126. Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 85
 1127. Uchwała Nr LIII/334/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 84
 1128. Uchwała Nr LIV/335/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 84
 1129. Zarządzenie Nr 43/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 84
 1130. Zarządzenie Nr 58/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-06-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Rychtal, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 84
 1131. Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-01-2023 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 83
 1132. LXI Sesja Rady Gminy Rychtal - 31 maja 2023 roku
  Wyświetleń: 82
 1133. Uchwała Nr LVI/346/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
  Wyświetleń: 82
 1134. Uchwała Nr LVIII/359/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 82
 1135. Uchwała Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 03-11-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 82
 1136. Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-03-2023 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 82
 1137. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 82
 1138. Uchwała Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 81
 1139. Uchwała Nr LVI/342/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 80
 1140. Uchwała Nr LVI/345/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 80
 1141. Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-01-2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2023.
  Wyświetleń: 80
 1142. Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-03-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Wyświetleń: 80
 1143. Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2023 w sprawie określenia wysokości stawki za 1 km przebiegu przy przejazdach zamiejscowych dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Rychtal i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
  Wyświetleń: 80
 1144. Uchwała Nr LVIII/361/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 79
 1145. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rychtal za I kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 78
 1146. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Rocznego Programu Wspólłpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024"
  Wyświetleń: 78
 1147. Uchwała Nr LV/338/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 78
 1148. Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-05-2022 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody, przeznaczone do użytkowania w celu dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Słupi p. Kępnem i przejazdów pracowników oczyszczalni ścieków i hydrofornii oraz rozliczania kart drogowych
  Wyświetleń: 77
 1149. Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-08-2023 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 77
 1150. Uchwała Nr XLVI/313/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
  Wyświetleń: 76
 1151. Uchwała Nr XLVII/319/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-09-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 76
 1152. Uchwała Nr LIX/366/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 75
 1153. Uchwała Nr L/324/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie:uchylenia uchwały o  numerze XLIII/283/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 maja 2022 r.w sprawie : zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 74
 1154. Uchwała Nr LV/340/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
  Wyświetleń: 74
 1155. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 74
 1156. Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2022 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 74
 1157. Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-01-2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 74
 1158. RI.271.2.12.2023 - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności  rolniczej na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 73
 1159. Uchwała Nr LVI/349/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 73
 1160. Uchwała Nr LI/329/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 72
 1161. Uchwała Nr LV/341/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  Wyświetleń: 72
 1162. Uchwała Nr LVI/347/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przyjęcia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 72
 1163. Uchwała Nr LVIII/362/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
  Wyświetleń: 72
 1164. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 1165. Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 71
 1166. Uchwała Nr LVI/343/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 71
 1167. Uchwała Nr LVII/353/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-02-2023 w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 71
 1168. Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-02-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 71
 1169. Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-02-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023
  Wyświetleń: 70
 1170. Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 70
 1171. Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 70
 1172. Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2023 w sprawie :przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rychtal za 2022 rok.
  Wyświetleń: 70
 1173. Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-02-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 70
 1174. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - czerwiec 2023
  Wyświetleń: 69
 1175. Uchwała Nr LV/336/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 68
 1176. Uchwała Nr LV/337/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 68
 1177. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal
  Wyświetleń: 67
 1178. Uchwała Nr LVIII/360/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2023-2027.
  Wyświetleń: 67
 1179. Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 66
 1180. Obwieszczenie Dyrektora Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 65
 1181. Uchwała Nr LVIII/354/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 65
 1182. Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-03-2023 w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. oceniania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 65
 1183. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 8 Klub Myśliwski w Ostrowie Wlkp.
  Wyświetleń: 64
 1184. Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 1185. LXIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 19 września 2023 roku
  Wyświetleń: 63
 1186. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal z dnia 14 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 1187. Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 62
 1188. Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-03-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 62
 1189. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborca
  Wyświetleń: 61
 1190. Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o szczegółowych zasadach przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Wyświetleń: 60
 1191. Uchwała Nr SO – 2/0954/150/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
  Wyświetleń: 60
 1192. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 59
 1193. Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-06-2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 59
 1194. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 57
 1195. Uchwała Nr LVIII/355/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 56
 1196. Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
  Wyświetleń: 54
 1197. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rychtal za II kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 54
 1198. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 54
 1199. Uchwała Nr LVI/351/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  Wyświetleń: 54
 1200. Uchwała Nr LXII/384/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 54
 1201. Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-03-2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Gminnego Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu
  Wyświetleń: 53
 1202. Informacja o udostępnieniu spisu członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  Wyświetleń: 52
 1203. Uchwała Nr LIX/363/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 52
 1204. Uchwała Nr LIX/364/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 52
 1205. Uchwała Nr LVI/348/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  Wyświetleń: 52
 1206. Uchwała Nr LVIII/357/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 51
 1207. Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 51
 1208. Uchwała Nr LX/372/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 50
 1209. Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 50
 1210. Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-03-2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Gminnego Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu
  Wyświetleń: 50
 1211. Uchwała Nr LII/333/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 49
 1212. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 49
 1213. Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 49
 1214. Informacja Wójta Gminy Rychtal z dnia 21 września 2023 r. w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 48
 1215. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego Jaźwiec
  Wyświetleń: 48
 1216. Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 48
 1217. LXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 47
 1218. Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-05-2023 w sprawie wprowadzenia Systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentów w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 47
 1219. Uchwała Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 45
 1220. Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-01-2023 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 45
 1221. RI.6220.1.2023 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 44
 1222. Uchwała Nr LVIII/356/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  Wyświetleń: 44
 1223. Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-07-2023 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Strumykowej nr 7 w Rychtalu.
  Wyświetleń: 44
 1224. Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-07-2023 w sprawie w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 43
 1225. 2023 rok
  Wyświetleń: 42
 1226. Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-05-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach nr 58A, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 42
 1227. LXV Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 października 2023 roku
  Wyświetleń: 41
 1228. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 41
 1229. RI.6220.2.2023 - Budowa do dwóch farm fotowoltaicznych PV Sadogóra o łącznej mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 41
 1230. Uchwała Nr LX/370/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 41
 1231. Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 41
 1232. Uchwała Nr LXIII/388/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 22.02.2019 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal.
  Wyświetleń: 40
 1233. Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 40
 1234. Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 40
 1235. Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 39
 1236. Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-08-2023 w sprawie: powołania Komisji Oceniającej ds. oceniania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja II.
  Wyświetleń: 39
 1237. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 38
 1238. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 38
 1239. Opieka wytchnienia - edycja 2024
  Wyświetleń: 38
 1240. Uchwała Nr LX/368/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 38
 1241. Uchwała Nr LX/371/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307.
  Wyświetleń: 38
 1242. Uchwała Nr LXIV/391/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 38
 1243. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 6 ,,JELEŃ''
  Wyświetleń: 37
 1244. Uchwała Nr LX/369/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2022 rok.
  Wyświetleń: 37
 1245. Uchwała Nr LXII/379/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  Wyświetleń: 37
 1246. Zarządzenie Nr 33/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-05-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w Rychtalu przy ul. Zawada nr 1, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 37
 1247. Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-07-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z serwisu internetowego ePodatki w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 36
 1248. Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-07-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 36
 1249. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 35
 1250. Obwieszczenie o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 35
 1251. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.4.2023
  Wyświetleń: 35
 1252. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Wigilia Strażacka
  Wyświetleń: 35
 1253. Uchwała Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 35
 1254. Uchwała Nr LXI/375/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 35
 1255. Wzór zgłoszenia
  Wyświetleń: 35
 1256. Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-08-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 35
 1257. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 34
 1258. Uchwała Nr LXII/381/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 34
 1259. Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 34
 1260. Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-07-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 33
 1261. Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-08-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal - edycja II
  Wyświetleń: 33
 1262. Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie przyjęcia analiz ryzyka oraz dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej dla gminnych ujęć wód podziemnych
  Wyświetleń: 33
 1263. Informacja o dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 32
 1264. Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do OKW
  Wyświetleń: 32
 1265. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 32
 1266. Uchwała Nr LXI/374/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 32
 1267. Uchwała Nr LXI/376/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
  Wyświetleń: 32
 1268. Uchwała Nr LXII/380/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 32
 1269. Uchwała Nr LXII/383/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Drożkach.
  Wyświetleń: 32
 1270. REJESTR URBANISTYCZNY
  Wyświetleń: 31
 1271. Uchwała Nr LXII/377/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania.
  Wyświetleń: 31
 1272. Uchwała Nr LXII/382/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Rychtal, nie stanowiących jej własności.
  Wyświetleń: 31
 1273. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 31
 1274. Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2022.
  Wyświetleń: 31
 1275. Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-08-2023 w sprawie upoważnienia do podpisywania tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 31
 1276. Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2023 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 31
 1277. Uchwała Nr LXII/378/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2022 rok.
  Wyświetleń: 30
 1278. Uchwała Nr LXIV/394/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kępnie na kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 30
 1279. Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 30
 1280. Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie : szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie operacji pt " Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu".
  Wyświetleń: 30
 1281. Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2023 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 30
 1282. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RI.6220.1.2023
  Wyświetleń: 30
 1283. Uchwała Nr LXIII/387/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 29
 1284. Uchwała Nr LXIV/397/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Krzyżowniki, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 29
 1285. Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2023 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 29
 1286. Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 28
 1287. Obwieszczenie Starosty Powiatu Kępińsko o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 28
 1288. Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-06-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 28
 1289. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 8 Klub Myśliwski w Ostrowie Wlkp. - kopia
  Wyświetleń: 27
 1290. Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-06-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 27
 1291. Uchwała Nr LXIII/389/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 26
 1292. Uchwała Nr LXIV/395/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 26
 1293. Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-06-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 26
 1294. Zarządzenie Nr 59 / 2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-08-2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 26
 1295. Zarządzenie Nr 65/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 12-09-2023 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 1296. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 25
 1297. Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-10-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 25
 1298. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rychtal za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 24
 1299. Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 24
 1300. Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-06-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 24
 1301. Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-10-2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 24
 1302. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - październik 2023
  Wyświetleń: 23
 1303. Zbiory APP do planu - mpzp Rychtal
  Wyświetleń: 23
 1304. Uchwała Nr LXIII/385/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 22
 1305. Uchwała Nr LXIII/386/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 22
 1306. Uchwała Nr LXIV/390/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 21
 1307. Uchwała Nr LXV/407/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie ustalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kępniena kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 21
 1308. Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-10-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 21
 1309. Uchwała Nr LXIV/392/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 20
 1310. Uchwała Nr LXV/402/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 20
 1311. Uchwała Nr LXIV/396/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-04-2023 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 19
 1312. Uchwała Nr LXV/404/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 19
 1313. Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-09-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 19
 1314. Uchwała Nr LXIV/393/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 18
 1315. Uchwała Nr LXV/406/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 18
 1316. Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-08-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 18
 1317. Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-09-2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 18
 1318. Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-10-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 18
 1319. Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-09-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 17
 1320. Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 17
 1321. Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2023 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Proszowie nr 12, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 17
 1322. Uchwała nr SO – 2/0950/198/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 października 2023 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 15
 1323. Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 15
 1324. Uchwała Nr LXV/405/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal
  Wyświetleń: 14
 1325. Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-09-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 14
 1326. Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 08-09-2023 Wójt Gminy Rychtal w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 14
 1327. Zarządzenie Nr 71A/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 14
 1328. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 13
 1329. Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-09-2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 13
 1330. Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 13
 1331. Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-10-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 13
 1332. Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-08-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 11
 1333. Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-09-2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - edycja II
  Wyświetleń: 11
 1334. Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-10-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 11
 1335. Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-10-2023 w sprawie dokonania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 11
 1336. Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-11-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024
  Wyświetleń: 11
 1337. Uchwała Nr LXV/400/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku.
  Wyświetleń: 10
 1338. Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Proszowie nr 12, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 10
 1339. Uchwała Nr LXV/398/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 9
 1340. Uchwała Nr LXV/399/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 9
 1341. Uchwała Nr LXV/403/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Rychtal, nie stanowiących jej własności.
  Wyświetleń: 9
 1342. Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-10-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 9
 1343. Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-11-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 7
 1344. Uchwała Nr LXV/401/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: uchylenia uchwały Nr LXIV/392/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 września 2023 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 6
 1345. Uchwała Nr SO – 2/0952/63/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2024 rok.
  Wyświetleń: 5
 1346. Uchwała Nr SO-2/0951/569/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rychtal w roku 2024
  Wyświetleń: 3
 1347. Uchwała Nr SO-2/0957/63/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal na lata 2024–2039
  Wyświetleń: 2