Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
177331748910997425600000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061446717305
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4040
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3128
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1832
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 1251
 5. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1025
 6. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 1006
 7. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2018 rok
  Wyświetleń: 652
 8. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 565
 9. Referat Finansowy (RF)
  Wyświetleń: 563
 10. Referaty Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 558
 11. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 552
 12. Kierownictwo i pracownicy urzędu
  Wyświetleń: 520
 13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 520
 14. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RI)
  Wyświetleń: 516
 15. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 501
 16. Kierownicy jednostek organizacyjnych i spółek
  Wyświetleń: 424
 17. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 415
 18. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 410
 19. Oświadczenia majątkowe Radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 409
 20. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 402
 21. Kierownictwo
  Wyświetleń: 389
 22. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 380
 23. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 375
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 369
 25. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 368
 26. Obwieszczenia - 2020 rok
  Wyświetleń: 361
 27. Komunikaty i informacje - 2020 rok
  Wyświetleń: 345
 28. Organy Gminy
  Wyświetleń: 336
 29. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 320
 30. Strategie i programy
  Wyświetleń: 320
 31. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 316
 32. Druki i formularze
  Wyświetleń: 313
 33. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.KDO.271.7.2020
  Wyświetleń: 309
 34. Terminy Sesji Rady Gminy Rychtal (2018-2023)
  Wyświetleń: 309
 35. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 305
 36. Zapytanie ofertowe RI.WŻR.3.2020
  Wyświetleń: 284
 37. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 282
 38. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 272
 39. Czystsze powietrze
  Wyświetleń: 271
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 271
 41. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 268
 42. Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023
  Wyświetleń: 267
 43. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 266
 44. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 262
 45. Program priorytetowy "Czyste Powietrze''
  Wyświetleń: 261
 46. Protokoły Rady Gminy Rychtal 2018-2023
  Wyświetleń: 260
 47. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 259
 48. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2019 rok
  Wyświetleń: 258
 49. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 256
 50. Skład GKPiRPA
  Wyświetleń: 256
 51. Statut Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 256
 52. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 251
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 251
 54. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 251
 55. Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 250
 56. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 250
 57. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 250
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 249
 59. Zapytanie cenowe - mikrobus UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 246
 60. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 245
 61. Budżet i majątek jednostki
  Wyświetleń: 244
 62. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 243
 63. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 242
 64. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 242
 65. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 240
 66. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 239
 67. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 239
 68. Wójt Gminy Rychtal ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej nr 16.
  Wyświetleń: 239
 69. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.DGR.271.6.2020
  Wyświetleń: 237
 70. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 237
 71. Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
  Wyświetleń: 236
 72. Regulamin GKPiRPA
  Wyświetleń: 236
 73. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 235
 74. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 235
 75. W trosce o czyste powietrze
  Wyświetleń: 235
 76. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 234
 77. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok
  Wyświetleń: 234
 78. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 234
 79. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 233
 80. Program GKPiRPA
  Wyświetleń: 231
 81. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 231
 82. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sparwie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok
  Wyświetleń: 231
 83. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 231
 84. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 230
 85. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 230
 86. Terminarz posiedzeń GKPiRPA
  Wyświetleń: 229
 87. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2018-2027
  Wyświetleń: 229
 88. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2021 rok
  Wyświetleń: 226
 89. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
  Wyświetleń: 225
 90. Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 224
 91. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 221
 92. Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
  Wyświetleń: 218
 93. Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 217
 94. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 216
 95. XXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 216
 96. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 216
 97. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 215
 98. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 214
 99. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 214
 100. Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe GKPiRPA
  Wyświetleń: 214
 101. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 214
 102. 2021 rok
  Wyświetleń: 212
 103. Punkt konsultacyjny GKPiRPA
  Wyświetleń: 212
 104. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
  Wyświetleń: 212
 105. Kontakt GKPiRPA
  Wyświetleń: 211
 106. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 211
 107. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 210
 108. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 209
 109. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 208
 110. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składników osobowych Komisji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 208
 111. Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 208
 112. Wcześniejsze terminy Sesji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 207
 113. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 206
 114. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 206
 115. Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu
  Wyświetleń: 206
 116. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 204
 117. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 201
 118. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 199
 119. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 198
 120. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 195
 121. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 194
 122. Zapytanie cenowe - Zakup fabrycznie nowego 9-cio osobowego mikrobusa
  Wyświetleń: 194
 123. 2021 rok
  Wyświetleń: 192
 124. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 190
 125. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 187
 126. Uchwała Nr SO – 0952/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 185
 127. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
  Wyświetleń: 185
 128. 2020 rok
  Wyświetleń: 183
 129. XXVII Sesję Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 179
 130. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 177
 131. Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
  Wyświetleń: 176
 132. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.2.2021
  Wyświetleń: 176
 133. Nabór na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 175
 134. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 174
 135. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 173
 136. 2021 rok
  Wyświetleń: 170
 137. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 170
 138. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 170
 139. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 169
 140. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  Wyświetleń: 169
 141. 2020 rok
  Wyświetleń: 168
 142. Instrukcja
  Wyświetleń: 167
 143. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 167
 144. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 166
 145. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 166
 146. Zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów, zadrzewienia.
  Wyświetleń: 166
 147. Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 165
 148. Obwieszczenie RI.6730.1.2021.CP Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 165
 149. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
  Wyświetleń: 164
 150. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 163
 151. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 162
 152. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 162
 153. Petycje
  Wyświetleń: 161
 154. Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
  Wyświetleń: 161
 155. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 159
 156. Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 159
 157. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 158
 158. Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 157
 159. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownikówUrzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 157
 160. Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
  Wyświetleń: 156
 161. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 156
 162. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - dziecko
  Wyświetleń: 152
 163. Rejestracja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 151
 164. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego Komisji
  Wyświetleń: 151
 165. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 151
 166. Zapytanie ofertowe RI.271.3.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejących schodów wejściowych budynku ratusza
  Wyświetleń: 151
 167. Dotacje na zadania pożytku publicznego - otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 150
 168. Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 150
 169. Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-12-2020 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 150
 170. Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 149
 171. Zastosowanie ulg uznaniowych w podatku rolnym
  Wyświetleń: 149
 172. Sprawozdania
  Wyświetleń: 147
 173. Wykreślenie (zakończenie) działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 145
 174. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rekultywacja składowiska odpadów w Proszowie
  Wyświetleń: 145
 175. Petycje
  Wyświetleń: 144
 176. Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 144
 177. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal oraz wyboru przewodniczącego komisji
  Wyświetleń: 143
 178. Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 143
 179. Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-11-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 143
 180. Uchwała Nr XXVI/168/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Rychtal do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.
  Wyświetleń: 142
 181. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-06-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 142
 182. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 141
 183. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 141
 184. Uchwała Nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 141
 185. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 141
 186. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 141
 187. Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 141
 188. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 140
 189. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 140
 190. Oświadczenie rolnik
  Wyświetleń: 139
 191. Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 139
 192. Oświadczenie przedsiębiorca
  Wyświetleń: 138
 193. Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2019 rok.
  Wyświetleń: 138
 194. Uchwała Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 138
 195. Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 138
 196. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa elektrowni fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 137
 197. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 137
 198. Oświadczenie o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 136
 199. Zarządzenie Nr 94A/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2020 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZZO OLSZOWA
  Wyświetleń: 135
 200. Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 134
 201. Komunikaty - stan epidemiczny
  Wyświetleń: 133
 202. Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 133
 203. Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 133
 204. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-12-2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 133
 205. Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 132
 206. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 132
 207. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 131
 208. Konsultacje społeczne PS dla WPR
  Wyświetleń: 130
 209. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 130
 210. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 129
 211. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 129
 212. Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 129
 213. Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 129
 214. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 128
 215. Sprawozdanie 2020 rok IV kwartał
  Wyświetleń: 128
 216. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 128
 217. Wniosek o ulgę
  Wyświetleń: 128
 218. Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 13-02-2020 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,których zarządcą jest Gmina Rychtal
  Wyświetleń: 127
 219. Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 127
 220. Uchwała Nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 127
 221. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 127
 222. Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-12-2020 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 127
 223. Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 126
 224. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 125
 225. Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 125
 226. Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 125
 227. Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 125
 228. Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-12-2019 W sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 125
 229. Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 125
 230. Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2019 rok
  Wyświetleń: 125
 231. Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 125
 232. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 125
 233. Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 W sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 124
 234. Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 124
 235. Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 124
 236. Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040
  Wyświetleń: 124
 237. Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 124
 238. Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 124
 239. Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 124
 240. Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 124
 241. Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 124
 242. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  Wyświetleń: 124
 243. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 123
 244. Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 123
 245. Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zmian bużetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 123
 246. Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 123
 247. Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 123
 248. Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 123
 249. Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 122
 250. Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 122
 251. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 122
 252. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przed 2011 rokiem
  Wyświetleń: 121
 253. Naliczanie kar za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
  Wyświetleń: 119
 254. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 119
 255. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 118
 256. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Wyświetleń: 118
 257. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 117
 258. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 117
 259. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 116
 260. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 114
 261. Petycja przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 112
 262. Spisy powszechne
  Wyświetleń: 112
 263. Oświadczenie - zgoda jubilatów
  Wyświetleń: 107
 264. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 105
 265. Szczepienie przeciwko COVID-19 w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 104
 266. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 103
 267. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 100
 268. Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-01-2021 w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rychtalu
  Wyświetleń: 100
 269. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 96
 270. Uchwała Nr SO – 0957/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 93
 271. Obwieszczenie GKM-V.6220.3.2020 Wójta Gminy Trzcinica dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ,,Trzcinica Solar Park''
  Wyświetleń: 92
 272. Informacja w wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 91
 273. Uchwała Nr SO-0951/76/D/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 90
 274. Uchwała Nr 154/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Rychtal dodatkowych udzialów w Spółce " Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu
  Wyświetleń: 88
 275. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 83
 276. Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 83
 277. Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 81
 278. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 79
 279. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Drożkach oraz powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Klub Seniora w Drożkach.
  Wyświetleń: 72
 280. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 70
 281. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na cele rolne nieruchomości położone na terenie gminy Rychtal, powiat kępiński woj. wielkopolskim
  Wyświetleń: 68
 282. Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 67
 283. Uchwała Nr Rady Gminy Rychtal z dnia 01-01-2001 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 63
 284. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 59
 285. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.7.2021
  Wyświetleń: 58
 286. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożenia przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 57
 287. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 55
 288. 2020 rok
  Wyświetleń: 54
 289. XXVIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 15 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 52
 290. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 52
 291. Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 50
 292. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”
  Wyświetleń: 50
 293. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 47
 294. Uchwała Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 47
 295. Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych różnych: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, czynszu za najem, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz innych niepodatkowych należności.
  Wyświetleń: 44
 296. Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 44
 297. Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021- 2039.
  Wyświetleń: 44
 298. Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
  Wyświetleń: 43
 299. Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę
  Wyświetleń: 42
 300. Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 42
 301. Uchwała Nr SO - 2/0951/387/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 41
 302. Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rychtal oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
  Wyświetleń: 41
 303. Zarządzenie Nr 92/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2012 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: utworzenia rejestru instytucji kultury oraz księgi rejestrowej dla instytucji kultury działających na obszarze Gminy Rychtal zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)
  Wyświetleń: 41
 304. Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 40
 305. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021 powtórzony
  Wyświetleń: 36
 306. Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 35
 307. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-02-2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 35
 308. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-01-2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 34
 309. Uchwała Nr SO - 2/0951/386/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 33
 310. Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020
  Wyświetleń: 33
 311. Raporty dostępności
  Wyświetleń: 32
 312. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021
  Wyświetleń: 32
 313. Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  Wyświetleń: 31
 314. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 30
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 29
 316. Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020 r. , w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 28
 317. Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 28
 318. XXIX Sesja Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 27
 319. Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalnościi form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 26
 320. Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
  Wyświetleń: 26
 321. Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 26
 322. Uchwała Nr XIV/155/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminą Trzcinica i Gminą Bralin projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin”
  Wyświetleń: 25
 323. Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025.
  Wyświetleń: 24
 324. Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Rychtal, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 22
 325. Zarządzenie Nr 16/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 20
 326. Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 19
 327. Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
  Wyświetleń: 18
 328. Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 18
 329. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 18
 330. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 17
 331. Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 17
 332. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 17
 333. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za korzystanie z mienia komunalnego - świetlic wiejskich oraz świetlicy środowiskowej.
  Wyświetleń: 15
 334. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2021 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 15
 335. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-03-2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
  Wyświetleń: 15
 336. Wniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania logo oraz herbu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 14
 337. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wdrożenia monitorowania i ewaluacji i Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 14
 338. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE
  Wyświetleń: 12
 339. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 11
 340. Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie wprowadzenia zmian udzielania zamówień publicznych w Gminie Rychtal do kwoty 130 000zł
  Wyświetleń: 11
 341. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Rychtal w sprawie przyjęcia proogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2021 rok
  Wyświetleń: 10
 342. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2021 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach organizacyjnych podległych gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 10
 343. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 10
 344. Uchwała Nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  Wyświetleń: 9
 345. Uchwała Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie petycji wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego a dotyczącej wezwania Rady Gminy Rychtal do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Rychtal z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
  Wyświetleń: 8
 346. Zarządzenie Nr 19/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 09-03-2021 w sprawie ; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 8
 347. Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 7
 348. Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych
  Wyświetleń: 6
 349. Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 6
 350. Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 6
 351. Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie przyjęcia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 6
 352. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 6
 353. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 6
 354. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Wyświetleń: 5
 355. Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Senior+
  Wyświetleń: 4