Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1773317489109971378125226387662646000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061446717305
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 9969
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5833
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3305
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 2698
 5. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 2130
 6. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1829
 7. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 1123
 8. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 1090
 9. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 1042
 10. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 1034
 11. Kierownictwo i pracownicy urzędu
  Wyświetleń: 1033
 12. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2018 rok
  Wyświetleń: 1024
 13. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1004
 14. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 972
 15. Referat Finansowy (RF)
  Wyświetleń: 935
 16. Referaty Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 923
 17. Oświadczenia majątkowe Radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 800
 18. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RI)
  Wyświetleń: 796
 19. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 746
 20. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 743
 21. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 723
 22. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 717
 23. Kierownicy jednostek organizacyjnych i spółek
  Wyświetleń: 681
 24. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 681
 25. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 679
 26. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 666
 27. Kierownictwo
  Wyświetleń: 648
 28. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 648
 29. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 635
 30. Druki i formularze
  Wyświetleń: 629
 31. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 627
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 617
 33. Obwieszczenia - 2020 rok
  Wyświetleń: 587
 34. Organy Gminy
  Wyświetleń: 585
 35. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 575
 36. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 566
 37. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokali inwestycji celu publicznego RI.6730.1.2021.CP
  Wyświetleń: 545
 38. Terminy Sesji Rady Gminy Rychtal (2018-2023)
  Wyświetleń: 539
 39. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 535
 40. 2021 rok
  Wyświetleń: 527
 41. Komunikaty i informacje - 2020 rok
  Wyświetleń: 524
 42. Strategie i programy
  Wyświetleń: 524
 43. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2021 rok
  Wyświetleń: 519
 44. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 498
 45. 2021 rok
  Wyświetleń: 494
 46. Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023
  Wyświetleń: 494
 47. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 492
 48. Protokoły Rady Gminy Rychtal 2018-2023
  Wyświetleń: 486
 49. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 483
 50. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 478
 51. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 474
 52. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.KDO.271.7.2020
  Wyświetleń: 469
 53. Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 467
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 465
 55. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rekultywacja składowiska odpadów w Proszowie RI.6220.1.2021
  Wyświetleń: 460
 56. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2019 rok
  Wyświetleń: 459
 57. 2020 rok
  Wyświetleń: 457
 58. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 455
 59. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 452
 60. Statut Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 451
 61. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 450
 62. 2020 rok
  Wyświetleń: 448
 63. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 448
 64. Czystsze powietrze
  Wyświetleń: 447
 65. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 445
 66. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 445
 67. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa elektrowni fotowoltaicznej RI.6220.2.2021
  Wyświetleń: 445
 68. Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 443
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 442
 70. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 438
 71. Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 437
 72. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 433
 73. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 433
 74. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 433
 75. W trosce o czyste powietrze
  Wyświetleń: 431
 76. Zapytanie ofertowe RI.WŻR.3.2020
  Wyświetleń: 431
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 430
 78. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 429
 79. Wójt Gminy Rychtal ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej nr 16.
  Wyświetleń: 429
 80. Zapytanie cenowe - mikrobus UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 427
 81. Budżet i majątek jednostki
  Wyświetleń: 426
 82. Program priorytetowy "Czyste Powietrze''
  Wyświetleń: 424
 83. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 423
 84. Program GKPiRPA
  Wyświetleń: 422
 85. Regulamin GKPiRPA
  Wyświetleń: 422
 86. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 422
 87. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 418
 88. Skład GKPiRPA
  Wyświetleń: 417
 89. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 417
 90. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 415
 91. Instrukcja
  Wyświetleń: 414
 92. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.1.2021.CP
  Wyświetleń: 413
 93. Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 412
 94. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 411
 95. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.2.2021
  Wyświetleń: 410
 96. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 410
 97. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 409
 98. Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe GKPiRPA
  Wyświetleń: 407
 99. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 406
 100. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 406
 101. 2021 rok
  Wyświetleń: 402
 102. Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
  Wyświetleń: 402
 103. Terminarz posiedzeń GKPiRPA
  Wyświetleń: 401
 104. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 401
 105. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
  Wyświetleń: 401
 106. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 400
 107. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 399
 108. Petycje
  Wyświetleń: 399
 109. Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 398
 110. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 397
 111. Kontakt GKPiRPA
  Wyświetleń: 395
 112. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 395
 113. 2020 rok
  Wyświetleń: 391
 114. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 390
 115. Wcześniejsze terminy Sesji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 390
 116. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 388
 117. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2018-2027
  Wyświetleń: 388
 118. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 387
 119. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok
  Wyświetleń: 387
 120. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sparwie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok
  Wyświetleń: 387
 121. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 385
 122. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 383
 123. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 381
 124. Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
  Wyświetleń: 381
 125. XXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 379
 126. Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
  Wyświetleń: 378
 127. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.DGR.271.6.2020
  Wyświetleń: 378
 128. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 376
 129. Punkt konsultacyjny GKPiRPA
  Wyświetleń: 376
 130. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 375
 131. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składników osobowych Komisji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 373
 132. Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu
  Wyświetleń: 372
 133. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 370
 134. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 365
 135. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 363
 136. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 359
 137. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 359
 138. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
  Wyświetleń: 358
 139. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 358
 140. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 356
 141. Nabór na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 356
 142. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.9.2021
  Wyświetleń: 356
 143. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 352
 144. Zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów, zadrzewienia.
  Wyświetleń: 352
 145. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 350
 146. XXVII Sesję Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 349
 147. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  Wyświetleń: 345
 148. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 344
 149. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 343
 150. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 343
 151. Uchwała Nr SO – 0952/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 342
 152. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 342
 153. Sprawozdania
  Wyświetleń: 341
 154. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.7.2021
  Wyświetleń: 339
 155. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 339
 156. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 338
 157. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 337
 158. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 336
 159. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
  Wyświetleń: 334
 160. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 332
 161. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 328
 162. Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 327
 163. Plany postępowań 2021 r.
  Wyświetleń: 325
 164. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 325
 165. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 324
 166. Rejestracja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 321
 167. Raporty dostępności
  Wyświetleń: 319
 168. Zapytanie cenowe - Zakup fabrycznie nowego 9-cio osobowego mikrobusa
  Wyświetleń: 319
 169. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 319
 170. Dotacje na zadania pożytku publicznego - otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 316
 171. Sprawozdanie 2020 rok IV kwartał
  Wyświetleń: 316
 172. Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-12-2020 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 316
 173. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 315
 174. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego Komisji
  Wyświetleń: 314
 175. Zastosowanie ulg uznaniowych w podatku rolnym
  Wyświetleń: 313
 176. Uchwała Nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 312
 177. Wykreślenie (zakończenie) działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 312
 178. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
  Wyświetleń: 312
 179. Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 310
 180. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.13.2021
  Wyświetleń: 309
 181. Uchwała Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 309
 182. Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 309
 183. Petycje
  Wyświetleń: 308
 184. Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 308
 185. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal oraz wyboru przewodniczącego komisji
  Wyświetleń: 307
 186. Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 307
 187. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”
  Wyświetleń: 307
 188. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-12-2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 307
 189. Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 305
 190. Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 303
 191. Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 303
 192. Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 303
 193. Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-11-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 303
 194. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przed 2011 rokiem
  Wyświetleń: 302
 195. Uchwała Nr XXVI/168/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Rychtal do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.
  Wyświetleń: 302
 196. Komunikaty - stan epidemiczny
  Wyświetleń: 300
 197. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 300
 198. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 299
 199. Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2019 rok.
  Wyświetleń: 299
 200. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 298
 201. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 298
 202. Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 298
 203. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 298
 204. Zapytanie ofertowe RI.271.3.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejących schodów wejściowych budynku ratusza
  Wyświetleń: 298
 205. Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 298
 206. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 297
 207. Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040
  Wyświetleń: 296
 208. Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 296
 209. Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-12-2020 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 296
 210. Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
  Wyświetleń: 295
 211. Konsultacje społeczne PS dla WPR
  Wyświetleń: 295
 212. Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-12-2019 W sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 295
 213. Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 294
 214. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.10.2021
  Wyświetleń: 292
 215. Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 292
 216. Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 292
 217. Sprawozdanie 2021 r. I kwartał
  Wyświetleń: 291
 218. Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 291
 219. Uchwała Nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 290
 220. Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 289
 221. Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 289
 222. Zarządzenie Nr 94A/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2020 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZZO OLSZOWA
  Wyświetleń: 289
 223. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 288
 224. Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 287
 225. Informacja w wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 286
 226. Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 286
 227. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 286
 228. Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 285
 229. Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 285
 230. Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 285
 231. Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2019 rok
  Wyświetleń: 285
 232. Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 13-02-2020 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,których zarządcą jest Gmina Rychtal
  Wyświetleń: 284
 233. Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 283
 234. Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 283
 235. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 282
 236. Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Senior+
  Wyświetleń: 282
 237. Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 282
 238. Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zmian bużetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 282
 239. Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 282
 240. Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 282
 241. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 281
 242. Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 281
 243. Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 281
 244. Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 280
 245. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  Wyświetleń: 280
 246. Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 W sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 279
 247. Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 279
 248. Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 279
 249. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 279
 250. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 277
 251. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 277
 252. Regulamin
  Wyświetleń: 277
 253. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 276
 254. Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 276
 255. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 274
 256. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 274
 257. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 274
 258. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 272
 259. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 271
 260. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 271
 261. Spisy powszechne
  Wyświetleń: 269
 262. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021 powtórzony
  Wyświetleń: 268
 263. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 267
 264. Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 267
 265. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-06-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 267
 266. Klub Seniora w Drożkach
  Wyświetleń: 266
 267. Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
  Wyświetleń: 263
 268. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 262
 269. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 261
 270. Statut
  Wyświetleń: 261
 271. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 261
 272. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownikówUrzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 261
 273. Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-01-2021 w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rychtalu
  Wyświetleń: 259
 274. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - dziecko
  Wyświetleń: 258
 275. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 258
 276. Ogłoszenie RI.6183.9.2021 ,,Szkody w rolnictwie 2021''
  Wyświetleń: 254
 277. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021
  Wyświetleń: 254
 278. Sprawozdania
  Wyświetleń: 253
 279. Szczepienie przeciwko COVID-19 w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 252
 280. Naliczanie kar za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
  Wyświetleń: 251
 281. Oświadczenie rolnik
  Wyświetleń: 251
 282. XXIX Sesja Rady Gminy Rychtal - 22 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 251
 283. Oświadczenie o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 250
 284. Oświadczenie przedsiębiorca
  Wyświetleń: 250
 285. Petycja przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 250
 286. Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”
  Wyświetleń: 250
 287. Świadczenia wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 250
 288. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 248
 289. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 246
 290. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 245
 291. Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 244
 292. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.8.2021
  Wyświetleń: 243
 293. Uchwała Nr SO - 2/0954/54/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 243
 294. Wniosek o ulgę
  Wyświetleń: 241
 295. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 241
 296. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 240
 297. Stypendia szkolne
  Wyświetleń: 239
 298. Zasiłek rodzinny - dodatki
  Wyświetleń: 239
 299. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 238
 300. Zasady udzielania pomocy społecznej
  Wyświetleń: 238
 301. Uchwała Nr 154/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Rychtal dodatkowych udzialów w Spółce " Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu
  Wyświetleń: 237
 302. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 237
 303. Pomoc Żywnościowa
  Wyświetleń: 236
 304. "Dobry Start"
  Wyświetleń: 235
 305. " Za życiem"
  Wyświetleń: 234
 306. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 234
 307. Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rychtal w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 234
 308. Zarządzenie Nr 19/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 09-03-2021 w sprawie ; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 233
 309. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 232
 310. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 231
 311. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Wyświetleń: 230
 312. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2021.
  Wyświetleń: 230
 313. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.12.2021
  Wyświetleń: 229
 314. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 228
 315. Sprawozdania
  Wyświetleń: 227
 316. Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 227
 317. Pomoc społeczna - wprowadzenie
  Wyświetleń: 226
 318. XXX Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 226
 319. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożenia przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 225
 320. Obwieszczenie GKM-V.6220.3.2020 Wójta Gminy Trzcinica dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ,,Trzcinica Solar Park''
  Wyświetleń: 223
 321. Uchwała Nr SO – 0957/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 223
 322. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 223
 323. Oświadczenie - zgoda jubilatów
  Wyświetleń: 222
 324. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Klubu Senior+
  Wyświetleń: 221
 325. Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 220
 326. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 217
 327. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 217
 328. Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 216
 329. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 215
 330. Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 214
 331. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2021 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 212
 332. Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych
  Wyświetleń: 211
 333. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 211
 334. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 209
 335. Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 207
 336. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-03-2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
  Wyświetleń: 207
 337. Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie wprowadzenia zmian udzielania zamówień publicznych w Gminie Rychtal do kwoty 130 000zł
  Wyświetleń: 207
 338. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach podległych na 2021 rok.
  Wyświetleń: 207
 339. Postępowania administracyjne
  Wyświetleń: 206
 340. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.14.2021
  Wyświetleń: 204
 341. Klauzula informacyjna -RODO
  Wyświetleń: 203
 342. Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 203
 343. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 203
 344. Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021- 2039.
  Wyświetleń: 201
 345. Zasiłek rodzinny
  Wyświetleń: 201
 346. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę IR-V.7840.88.2021.7
  Wyświetleń: 200
 347. Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 200
 348. Uchwała Nr SO-0951/76/D/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 200
 349. Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 200
 350. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 199
 351. Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
  Wyświetleń: 197
 352. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 197
 353. Uchwała Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 196
 354. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-04-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 195
 355. Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 195
 356. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2021.
  Wyświetleń: 193
 357. Uchwała Nr XXX/200/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Drożkach
  Wyświetleń: 192
 358. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 191
 359. Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 189
 360. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na cele rolne nieruchomości położone na terenie gminy Rychtal, powiat kępiński woj. wielkopolskim
  Wyświetleń: 186
 361. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.16.2021 - II postępowanie 
  Wyświetleń: 186
 362. Ogłoszenie Wójta Gminy Rychtal dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030"
  Wyświetleń: 183
 363. Przemoc
  Wyświetleń: 182
 364. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE
  Wyświetleń: 181
 365. Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2020 rok.
  Wyświetleń: 181
 366. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.4.2021
  Wyświetleń: 181
 367. Uchwała Nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  Wyświetleń: 180
 368. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Drożkach oraz powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Klub Seniora w Drożkach.
  Wyświetleń: 180
 369. Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 178
 370. Wniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania logo oraz herbu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 178
 371. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.15.2021
  Wyświetleń: 177
 372. XXVIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 15 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 175
 373. XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 175
 374. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 175
 375. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 175
 376. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 172
 377. Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 172
 378. Uchwała Nr SO - 2/0951/387/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 171
 379. Uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 171
 380. Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 171
 381. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-02-2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 171
 382. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 171
 383. Uchwała Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rychtal
  Wyświetleń: 169
 384. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 169
 385. Uchwała Nr XXIX/194/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie utworzenia „Klubu Seniora” w Drożkach
  Wyświetleń: 167
 386. Uchwała Nr Rady Gminy Rychtal z dnia 01-01-2001 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 166
 387. Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 165
 388. Uchwała Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia
  Wyświetleń: 165
 389. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-05-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 164
 390. Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 162
 391. Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 161
 392. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 160
 393. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 158
 394. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Wyświetleń: 156
 395. Uchwała Nr SO - 2/0951/386/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 156
 396. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka ,,Pastorówka'' w Rychtalu
  Wyświetleń: 155
 397. Uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 154
 398. Uchwała Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 152
 399. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok
  Wyświetleń: 148
 400. Raport o stanie gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 148
 401. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 148
 402. „SENIOR+”
  Wyświetleń: 147
 403. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-02-2021 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2021 rok
  Wyświetleń: 146
 404. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Rychtal w sprawie przyjęcia proogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2021 rok
  Wyświetleń: 145
 405. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal w zakresie uwzględnionych uwag.
  Wyświetleń: 144
 406. Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rychtal oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
  Wyświetleń: 142
 407. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 142
 408. Uchwała Nr XXX/202/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 141
 409. Uchwała Nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-05-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 141
 410. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 141
 411. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.4.2021
  Wyświetleń: 141
 412. Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę
  Wyświetleń: 140
 413. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 140
 414. Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025.
  Wyświetleń: 138
 415. XXXIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 138
 416. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.2021
  Wyświetleń: 137
 417. Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020
  Wyświetleń: 136
 418. Zarządzenie Nr 92/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2012 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: utworzenia rejestru instytucji kultury oraz księgi rejestrowej dla instytucji kultury działających na obszarze Gminy Rychtal zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)
  Wyświetleń: 136
 419. Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 134
 420. Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 132
 421. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal w drodze przyjęcia darowizny.
  Wyświetleń: 131
 422. Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020 r. , w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 129
 423. XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 128
 424. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal w zakresie uwzględnionych uwag.
  Wyświetleń: 127
 425. Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  Wyświetleń: 126
 426. Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
  Wyświetleń: 126
 427. Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 126
 428. Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
  Wyświetleń: 126
 429. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal w drodze przyjęcia darowizny.
  Wyświetleń: 126
 430. Uchwała Nr XIV/155/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminą Trzcinica i Gminą Bralin projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin”
  Wyświetleń: 123
 431. Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 123
 432. Uchwała Nr XXX/197/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2021
  Wyświetleń: 120
 433. Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Rychtal, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 119
 434. Zarządzenie Nr 16/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 116
 435. Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 115
 436. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-07-2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu, ul. Kępińska 22, 63-630 Rychtal
  Wyświetleń: 115
 437. Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 114
 438. Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalnościi form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 113
 439. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 112
 440. Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych różnych: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, czynszu za najem, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz innych niepodatkowych należności.
  Wyświetleń: 112
 441. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 111
 442. Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie przyjęcia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 109
 443. Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 108
 444. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2021 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach organizacyjnych podległych gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 107
 445. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-05-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia hali sportowej w Rychtalu
  Wyświetleń: 105
 446. Uchwała Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie petycji wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego a dotyczącej wezwania Rady Gminy Rychtal do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Rychtal z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
  Wyświetleń: 104
 447. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 103
 448. Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2021 w sprawie :przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rychtal wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok.
  Wyświetleń: 102
 449. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 101
 450. Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie :objęcia przez Gminę Rychtal dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
  Wyświetleń: 101
 451. Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 98
 452. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-06-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 98
 453. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 98
 454. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 97
 455. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 97
 456. Uchwała Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-06-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 96
 457. Uchwała Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-06-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 96
 458. Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2021- 2028 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 94
 459. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-01-2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 94
 460. Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 93
 461. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za korzystanie z mienia komunalnego - świetlic wiejskich oraz świetlicy środowiskowej.
  Wyświetleń: 93
 462. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.18.2021
  Wyświetleń: 92
 463. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 88
 464. Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 87
 465. Uchwała Nr SO - 2/0955/98/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rychtal za 2020 rok
  Wyświetleń: 86
 466. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wdrożenia monitorowania i ewaluacji i Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 86
 467. XXXIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 14 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 77
 468. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 75
 469. Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 74
 470. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 72
 471. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.6.2021
  Wyświetleń: 72
 472. Uchwała Nr XXX/198/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.
  Wyświetleń: 71
 473. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”- usługa cateringowa
  Wyświetleń: 70
 474. Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 69
 475. Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-07-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 68
 476. Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 67
 477. Uchwała Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 62
 478. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do gminnego żłobka "Pastorówska" w Rychtalu
  Wyświetleń: 53
 479. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 50
 480. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej IR-V.7840.88.2021.7
  Wyświetleń: 11
 481. Program: Posiłek w szkole i w domu
  Wyświetleń: 10
 482. Uchwała Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie utworzenia Gminnergo Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu oraz nadania mu statutu.
  Wyświetleń: 8
 483. Zmiany w programie „Dobry start”
  Wyświetleń: 8
 484. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.19.2021
  Wyświetleń: 7
 485. GRANT - "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
  Wyświetleń: 6
 486. Uchwała Nr XXXIII/213/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji
  Wyświetleń: 4
 487. Uchwała Nr XXXIII/214/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal na lata 2021- 2030
  Wyświetleń: 4
 488. Uchwała Nr XXXIII/215/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych będących w posiadaniu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 4
 489. Uchwała Nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021- 2028 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 4
 490. Sprawozdanie 2021 r. II kwartał
  Wyświetleń: 3
 491. Uchwała Nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 3
 492. Uchwała Nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 2
 493. Uchwała Nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok.
  Wyświetleń: 2
 494. Uchwała Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  Wyświetleń: 2
 495. Uchwała Nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 2