Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok

Na podstawie § 12 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U z 2019 , poz.1718) przekazuję informację :

§ 1. O dokonanych zmianach w planach finansowych po stronie dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2021 rok , zmienionych uchwałą Rady Gminy Rychtal nr XXXIII/210/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r ., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2021 rok.Dochody-Urząd Gminy-zał.Nr 1 ,Wydatki-Urzad Gminy-zał.Nr 2,Wydatki-GOPS-zał.Nr 3, Wydatki-Szkoła Podstawowa Rychtal-zał. Nr 4,Wydatki-Przedszkole Samorządowe Rychtal-zał. Nr 5,Dochody-CUW zał. Nr 6,Wydatki-CUW zał. Nr 7.
§ 2. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2021 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2021 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (914,41KB)

PDFZalacznik1 42/2021.pdf (118,25KB)

PDFZalacznik2 42/2021.pdf (118,83KB)

PDFZalacznik3 42/2021.pdf (115,69KB)

PDFZalacznik4 42/2021.pdf (115,95KB)

PDFZalacznik5 42/2021.pdf (115,06KB)

PDFZalacznik6 42/2021.pdf (112,88KB)

PDFZalacznik7 42/2021.pdf (115,04KB)