Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko osoba sprzątająca/woźny/woźna w żłobku w Rychtalu

Dyrektor Gminnego Żłobka „Pastorówka”

ogłasza nabór na stanowisko

osoba sprzątająca/woźny/woźna w żłobku w Rychtalu

 

projekt pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc pracy: 1

Wymiar czasu pracy: 1/2 etat

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

–      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,

–      wykształcenie co najmniej zawodowe,

–      niekaralność za przestępstwa umyślne,

 

         Wymagania dodatkowe:  

–      umiejętność pracy w zespole,

–      umiejętność dobrej organizacji pracy,

–      umiejętności komunikacyjne,

–      obowiązkowość, sumienność, rzetelność,

–      bezkonfliktowość,

–      terminowość i skrupulatność wykonywanych zadań,

–      umiejętność radzenia sobie ze stresem i problemami,

–      brak nałogów.

 

–      Wstępnie wymagane dokumenty:

–      list motywacyjny

–      aktualne CV opatrzone klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 13.08.2021 r. w godz. 9.00 – 15.00, osobiście
do Dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu w budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu, ul. Osiedle 600-lecia 4.

 

Z wybranymi kandydatkami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O miejscu i terminie rozmowy wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie. Będą również wymagane kolejne dokumenty uzupełniające.

 

 

DYREKTOR

Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu

/-/ mgr Elżbieta Lubojańska

 

PDFNabór na stanowisko osoba sprzątająca/woźny/woźna w żłobku w Rychtalu (423,73KB)