Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się niżej wymienione osoby do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności:
1 Pana Zdzisława Mikołajczyka do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach;

2 Panią Sylwię Świerczyńską - Albert do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku;

3 Panią Danutę Mikołajczyk do zastępowania Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.pdf (165,25KB)