Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu informuje, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie zakupu obiadów w szkole, zgodnie z  wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 .
Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy        i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r , tj. kwoty:

  1. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy pomocy, proszone są o składanie podań  wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskany dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w GOPS w Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal,             od pn. do pt. w godz. 7:30 do 15:30 .