Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-10-2021 w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 9a ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz w związku z Uchwałą Nr XII/80/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu (DZ. Urz. Woj. 2019.7772) oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Rychtalu.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1. Bogumiła Polak - prokurator zatrudniony w Prokuraturze Rejonowej w Kępnie,
2. Mirosława Kolebska - kurator zawodowy rodzinny zatrudniony w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej,
3. Przemysław Jędrasiak - aspirant sztabowy Posterunku Policji w Trzcinicy,
4. Robert Adamek - członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. Dorota Dirbach - Poprawa - pielęgniarka zatrudniona w NZPiSOZ "Primus" s.c. w Rychtalu,
6. Marian Mrugała - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku,
7. Roksana Szewc - starszy specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej w Rychtalu,
8. Emilia Lipska - aspirant pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu,
9. Aleksandra Olejnik - nauczyciel, pedagog w Szkole Podstawowej w Rychtalu,
10. Aleksandra Olejnik - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Drożkach,
11. Beata Piendzioch - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wielkim Buczku,
12. Małgorzata Hojeńska - nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu.

§ 3. Uchyla się Zarządzenie nr Nr 60/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu ze zmianami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-10-2021 w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu.pdf (130,15KB)