Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-12-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok

Na podstawie § 12 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U z 2019 , poz.1718) przekazuję informację :

§ 1. O dokonanych zmianach w planach finansowych po stronie dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2021 rok , zmienionych uchwałą Rady Gminy Rychtal nr XXXVIII/248/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r ., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2021 rok.Dochody-Urząd Gminy-zał.nr 1 ,Wydatki-Urzad Gminy-zał.nr 2,Wydatki-GOPS-zał.nr 3,Wydatki SP Rychtal -zał. nr 4,Wydatki SP Wielki Buczek-zał. nr 5,Wydatki PS Rychtal-zał. nr 6,Wydatki SP Drożki-zał. nr 7,Dochody Żłobek-zał.nr 8, Wydatki CUW-zał. nr 9,Wydatki Żłobek - zał. nr 10.
§ 2. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2021 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2021 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-12-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf (1,27MB)

PDFZalacznik1 83/2021.pdf (127,08KB)

PDFZalacznik2 83/2021.pdf (124,92KB)

PDFZalacznik3 83/2021.pdf (118,99KB)

PDFZalacznik4 83/2021.pdf (113,09KB)

PDFZalacznik5 83/2021.pdf (115,88KB)

PDFZalacznik6 83/2021.pdf (113,04KB)

PDFZalacznik7 83/2021.pdf (113,38KB)

PDFZalacznik8 83/2021.pdf (110,42KB)

PDFZalacznik9 83/2021.pdf (113,47KB)

PDFZalacznik10 83/2021.pdf (111,25KB)