Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/247/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państowe oran niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Wójta Gminy Rychtal z dniem 1 sierpnia 2021 r. następujące miesięczne wynagrodzenie:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 9.200,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 2.800,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXVII/247/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal.pdf (201,69KB)

DOCXUzasadnienie XXXVII/247/2021.docx (6,10KB)

PDFWyniki głosowania (356,04KB)