Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2021 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2022 rok

Na podstawie art.249 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przekazuję informację o :

§ 1. Dochodach i wydatkach podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal na 2022 rok , na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Rychtal nr XXXIX/252/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r ., Dochody-Urząd Gminy-zał.Nr 1 ,Wydatki-Urzad Gminy-zał.Nr 2,Dochody SP Drożki-zał.Nr 3, Dochody CUW-zał. Nr 4,Dochody Gminny Żłobek-zał. Nr 5,Dochody- Szkoła Podstawowa Rychtal-zał. nr 6, Dochody-Przedszkole Samorządowe Rychtal-zał. Nr 7,Wydatki-Przedszkole Samorządowe Rychtal zał. Nr 8,Wydatki-Centrum Usług Wspólnych - zał. nr 9,Wydatki Gminny Żłobek-zał. nr 10,Wydatki Szkoła Podstawowa Drożki-zał. nr 11, Wydatki GOPS zał. nr 12, Wydatki Szkoła Podstawowa Wielki Buczek-zał. nr 13, Wydatki Szkoła Podstawowa Rychtal-zał. nr 14,Dotacja Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu-zał. nr 15, Dotacja Gminny Ośrodek Kultury zał. nr 16.
§ 2. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2022 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2021 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2022 rok.pdf (2,01MB)

PDFZalacznik1 84/2021.pdf (139,22KB)

PDFZalacznik2 84/2021.pdf (155,46KB)

PDFZalacznik3 84/2021.pdf (109,27KB)

PDFZalacznik4 84/2021.pdf (109,46KB)

PDFZalacznik5 84/2021.pdf (108,95KB)

PDFZalacznik6 84/2021.pdf (108,79KB)

PDFZalacznik7 84/2021.pdf (110,66KB)

PDFZalacznik8 84/2021.pdf (116,63KB)

PDFZalacznik9 84/2021.pdf (114,01KB)

PDFZalacznik10 84/2021.pdf (114,35KB)

PDFZalacznik11 84/2021.pdf (119,20KB)

PDFZalacznik12 84/2021.pdf (126,88KB)

PDFZalacznik13 84/2021.pdf (117,75KB)

PDFZalacznik14 84/2021.pdf (121,17KB)

PDFZalacznik15 84/2021.pdf (109,51KB)

PDFZalacznik16 84/2021.pdf (109,22KB)