Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) podległych Gminie Rychtal.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie stosuje się do kierowników jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) podległych Gminie Rychtal.
§ 2. 1. Poprzez maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1 należy rozumieć sumę składników wynagrodzenia do wypłaty w danym miesiącu. 2. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć w okresie miesiąca pięciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).
§ 3. Uchyla się Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14 września 2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Rychtal
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) podległych Gminie Rychtal..pdf (121,93KB)