Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039,zmienionej uchwałą Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 lutego 2021 r, zmienionej zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 9 marca 2021 r. ,zmienionej zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 marca 2021 r., zmienionej uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2021 r. zmienionej uchwała Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 kwietnia 2021 r, zmienionej uchwała Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2021 r, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 czerwca 2021 r, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/218/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 14 lipca 2021 r zmienionej uchwałą Nr XXXV/220/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 sierpnia 2021 r zmienionej zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 września 2021 r.,zmienionej uchwałą Nr XXXVI/229/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 5 października 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/234/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: Pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie :Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały , otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały. Pkt.4. otrzymuje nowe brzmienie:
Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2021-2039” o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2021-2039” do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal Aleksandra Olejnik

 

UZASADNIENIE

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039..pdf (3,66MB)

DOCXUzasadnienie XXXIX/250/2021.docx (10,18KB)

PDFZalacznik1 XXXIX/250/2021.pdf (3,02MB)

PDFZalacznik2 XXXIX/250/2021.pdf (186,86KB)

PDFWyniki głosowania (368,76KB)