Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/253/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rychtal na lata 2022-2024.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Rychtal na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIX/253/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rychtal na lata 2022-2024..pdf (959,35KB)

DOCXUzasadnienie XXXIX/253/2021.docx (6,31KB)

PDFZalacznik1 XXXIX/253/2021.pdf (611,71KB)

PDFWyniki głosowania (373,15KB)