Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Okrzyce

Rychtal, dnia 8 lutego 2022 roku

RI.0113.1.2022

 

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Okrzyce

WÓJT GMINY RYCHTAL

działając na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr XXIV/122/2005 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Rychtal (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 71 poz. 2128) oraz Zarządzenia Nr 15/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Okrzyce ustalonej jako część wsi Wielki Buczek na Okrzyce rodzaj miejscowości jako wieś

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Okrzyce.

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Okrzyce w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Okrzyce ustalonej jako cześć wsi Wielki Buczek na Okrzyce rodzaj miejscowości jako wieś.
  2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców miejscowości Okrzyce.
  3. Termin konsultacji ustala się od dnia 9 lutego 2022 roku do dnia 18 lutego 2022 roku.
  4. Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej i pisemnej.
  5. Ankieta konsultacyjna dostępna do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychtal oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, pok. 16.
  6. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychtal oraz tablicach informacyjnych sołectwa Wielki Buczek.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Rychtal

                                                                                                                mgr inż. Adam Staszczyk

RTFOgłoszenie Wójta.rtf (6,50MB)

DOCXAnkieta Okrzyce.docx (18,17KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych (3,85MB)