Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art 18 ust. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. Rozpatruje petycje Fundacji im. Nicoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku dotyczącą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w sposób negatywny, nie uwzględniając jej. Przyczyny zajęcia przez Radę Gminy Rychtal powyższego stanowiska, wskazane zostały w uzasadnieniu do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Rychtal
§ 3. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (262,77KB)

DOCXUzasadnienie XLI/276/2022.docx (7,71KB)

PDFWyniki głosowania (187,01KB)