Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

prowadzony przez Wójta Gminy Rychtal

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony jest na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (T.j. Dz. U. z 2019r. poz. 409 ze zm.). Prowadzony jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy. Rejestr oraz dane zawarte w rejestrze publikuje się za pośrednictwem systemu, o którym mowa powyżej na stronie podmiotowej właściwej gminy.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajduje sie pod adresem: 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

XLSRejestr żłobków i klubów dziecięcych (28,50KB)