Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji postanowień porozumienia w sprawie programu "Wielkopolska Karta Rodziny"

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), w związku z porozumieniem partnerskim Nr 24/gmina/2018 z dnia 27 września 2018 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Pauline Sokołowską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Rychtalu do realizacji postanowień porozumienia partnerskiego Nr 24/gmina/2018 zawartego w dniu 27 września 2018 roku w Poznaniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Gminą Rychtal, którego celem jest realizacja Programu "Wielkopolska Karta Rodziny".
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 42/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji postanowień porozumienia w sprawie programu "Wielkopolska Karta Rodziny".pdf (119,05KB)