Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-04-2022 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Na podstawie art. 237 11a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodek Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam nstępujące osoby do udzielania w godzinach pracy pierwszej pomocy przedmedycznej pracownikom Urzędu Gminy Rychtal i interesantom znajdującym się w budynku Urzędu Gminy:
1 Panią Cecylię Szymalę - zatrudnioną w Urzędzie Gminy Rychtal, posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
2 Pana Roberta Opaca - zatrudnionego w Urzędzie Gminy Rychtal, posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2016 Kierownika Jednostki Urzędu Gminy Rychtal Wójta Gminy Rychtal z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-04-2022 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy..pdf (120,35KB)