Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy – Księgowość podatkowa,

  • biuro nr 4, tel. 62 78-16-801,

Sposób załatwienia sprawy:

  • podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego zadeklarować do opodatkowania posiadany środek transportowy,
  • obowiązek podatkowy powstaje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (kupno/zarejestrowanie, dopuszczenie ponowne do ruchu po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu)
  • obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym zaistnieją okoliczności uzasadniające wygaśniecie  tego obowiązku (zbycie/wyrejestrowanie, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu)
  • wpłata podatku bez wezwania w 2 ratach: 15 luty, 15 wrzesień.

Wymagane dokumenty:

  • umowa kupna -  sprzedaży, faktura,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • deklaracja DT-1  oraz DT-1/A (Dz.U. 2018, poz. 2436) – druk do pobrania

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas oczekiwania:

Na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z późn zm.).