Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal, Referat Finansowy, biuro nr 4, tel. 62/78-16-811 (wymiar), tel. 62/78-16-801 (księgowość)

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie do wymiaru podatku od nieruchomości zmian mających wpływ na wysokość podatku:

 • osoby fizyczne:
  • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • wydanie decyzji,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:
  • deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami do dnia 31 stycznia roku podatkowego, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
  • wpłata podatku bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:  

 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
 • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami
  Do pobrania: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
 • kserokopia umowy najmu - dzierżawy z oryginałem do wglądu.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas oczekiwania:

do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

PDFOGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-PODATKI I OPŁATY LOKALNE.pdf