Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal, Referat Finansowy, biuro nr 4, tel. 62/78-16-811 (wymiar), tel. 62/78-16-801 (księgowość)

Sposób załatwienia sprawy:

Opodatkowanie gruntów rolnych przez:

 • osoby fizyczne:
  • złożenie informacji o gruntach wraz z załącznikami, sporządzonej na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany,
  • wydanie decyzji w sprawie ustalenia podatku rolnego,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:
  • deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami  w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
  • deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • wpłata podatku bez wezwania w 4 ratach proporcjonalnych: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas oczekiwania:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.).

PDFOGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-PODATKI I OPŁATY LOKALNE.pdf