Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-06-2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych: 1) Przedszkola Samorządowego w Rychtalu, ul. Osiedle 600-lecia 4, 63-630 Rychtal
2) Szkoły Podstawowej w Drożkach Drożki 34, 63-630 Rychtal
3) Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku Wielki Buczek 6b, 63-630 Rychtal

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rychtal, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-06-2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych..pdf (293,17KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 59/2022.docx (6,91KB)

DOCXZałącznik nr 1 59/2022.docx (10,33KB)