Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

W Rychtalu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1
Parter, pokój nr 1
tel. +48 62 781 68 07
e mail: agnieszka.sobczyk@ugrychtal.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Opłata:

Wysokość opłaty skarbowej:

  • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatności można dokonać:

  • przy użyciu terminala płatniczego
  • gotówką/przelewem na konto : 

Gmina Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy.

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Rychtal
kod Swift: GBWCPLPP
IBAN PL: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Czas załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.
Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć w następującej formie:

  • osobiście w USC,
  • listownie przez operatora pocztowego,
  • za pomocą platformy ePUAP.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Z wnioskiem może wystąpić osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy.

Zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Kategoria archiwalna: B5