Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Oświadczenie małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

W Rychtalu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1
Parter, pokój nr 1
tel. +48 62 781 68 07
e mail: agnieszka.sobczyk@ugrychtal.pl

Sposób załatwienia:

Oświadczenie składają rodzice osobiście do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste rodziców (do wglądu).

Opłaty:

Przyjęcie oświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa osób składających oświadczenie znajdują się w USC w Rychtalu lub zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego – sprawa załatwiana jest od razu. Jeżeli choćby jeden z w/w aktów znajduje się w innym USC i nie został przeniesiony jeszcze do rejestru stanu cywilnego – sprawa zostanie załatwiona do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

Nadanie dziecku  nazwiska, o którym wyżej mowa nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Zasady  powyższe stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Kategoria archiwalna: A