Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategie i programy

Poniżej przedstawiono obowiązujące w gminie strategie oraz programy dodatkowo załączone zostały raporty o stanie gminy.


Strategie:

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

PDFGminny Pogram Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 (1,95MB)

PDFStrategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040 (2,12MB)

PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2021-2028 (4,30MB)

PDFStrategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2015-2020 (3,72MB)


Programy:

PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychtal na lata 2022-2036 (1,46MB)

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (1,39MB)

PDFProgram Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 (2,61MB)

PDFProgram Ochrony Środowiska Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024z perspektywą na lata 2025 – 2028 (2,30MB)

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2024.pdf (200,14KB)

PDFProgram profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na terenie Gminy Rychtal 2022-2024 (446,90KB)

PDFProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2018-2022 (2,23MB)

PDFProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025 (1,20MB)

PDFProgram Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 (1,73MB)

PDFProgram opieki nad zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024 (3,09MB)


Raporty:

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2020 rok

PDFRaport o stanie gminy za 2019 rok (8,26MB)

PDFRaport o stanie gminy za 2018 rok (7,58MB)