Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategie i programy

Poniżej przedstawiono obowiązujące w gminie strategie oraz programy dodatkowo załączone zostały raporty o stanie gminy.

Strategie:

PDFGminny Pogram Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 (1,95MB)

PDFStrategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040 (2,12MB)

PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2016 - 2020 (6,56MB)

PDFStrategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2015-2020 (3,72MB)

Trwają prace dot. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 roku. W celu jej opracowania i wdrażania został powołany Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 marca 2021 r. zespół wdrożeniowy. 

Programy:

PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychtal na lata 2022-2036 (1,46MB)

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (1,39MB)

PDFProgram Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 (2,61MB)

PDFProgram Ochrony Środowiska Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024z perspektywą na lata 2025 – 2028 (2,30MB)

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok (682,82KB)

PDFProgram profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok (725,50KB)

PDFProgram przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok (239,19KB)

PDFProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2018-2022 (2,23MB)

PDFProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2016-2020 (2,17MB)

PDFProgram Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 (1,73MB)

PDFProgram Wspierania Rodziny w Gminie Rychtal na lata 2019-2021 (4,63MB)

PDFProgram opieki nad zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024 (3,09MB)

Raporty:

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2020 rok

PDFRaport o stanie gminy za 2019 rok (8,26MB)

PDFRaport o stanie gminy za 2018 rok (7,58MB)