Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naliczanie kar za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal

Referat Gospodarki Komunalnej i inwestycji

pok. 16, tel. 62-78-16-800.

Sposób załatwienia sprawy:

  • wizja lokalna pracownika na miejscu zdarzenia,
  • wszczęcie postępowania administracyjnego,
  • wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie zdarzenia z podaniem sprawcy czynu.

Opłaty:

W przypadku ustalenia sprawcy zniszczeń nalicza się opłaty zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Czas załatwiania:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 219, poz. 2229).