Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów, zadrzewienia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal

Referat Gospodarki Komunalnej i inwestycji

pok. 16, tel. 62-78-16-800.

Sposób załatwienia sprawy:

  • wizja lokalna pracownika,
  • rozpatrzenie wniosku,
  • wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością (wypis z księgi wieczystej), nazwę i gatunek drzewa, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 1,30 m, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

DOCXWniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością (33,30KB)

DOCXWniosek - usuniecie drzew krzewów (31,18KB)

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.). W przypadku usuwania drzew w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nalicza się opłaty za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2306, z późn. zm.).

Tryb odwołania:

Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.