Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiskods. obywatelskich, obrony cywilnej, woskowych i inicjatyw gospodarczych.

Na podstawie § 3 ust. 1 „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rychtalu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Rychtal z dnia 9 stycznia 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich, obrony cywilnej, woskowych i inicjatyw gospodarczych w następującym składzie:
1. Katarzyna Kucharska – Przewodniczący Komisji – Sekretarz Gminy Rychtal,
2. Robert Adamek – Członek Komisji – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Rychtal,
3. Alicja Hojeńska - Członek Komisji - Inspektor ds. księgowości budżetowej.

§ 2. 1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadzi dwuetapową procedurę naboru. 2. Komisja dokona końcowej selekcji kandydatów po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naborui zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiskods. obywatelskich, obrony cywilnej, woskowych i inicjatyw gospodarczych..pdf (125,23KB)