Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 i 9 i art. 95 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XL/266/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach..pdf (250,78KB)

DOCXUzasadnienie XLVI/315/2022.docx (5,67KB)

DOCWyniki głosowania (1,53KB)