Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rychtal.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zminia się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rychtal, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2021 do użytku wewnętrznego.