Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 514) oraz na podstawie §1 ust. 1 uchwały Nr XIII/77/08 Rady Gminy Rychtal z dnia 29.04.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2008 r. Nr 116 poz.2130). zarządzam co następuje:

§ 1. Nabyć do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal w drodze nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział terenowy w Poznaniu, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako: Obręb geodezyjny: 300806_2.0003 Drożki
1 działka nr: 24 o powierzchni 0,2700 ha, zapisanych w KW KZ1E/00065204/5 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Rychtal, w szczególności pod drogę gminną.


§ 2. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rychtalu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 742022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.pdf (122,67KB)