Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz.U z 2022 r. , poz. 1634 z późn. zm ) , § 14 pkt.3 uchwały Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz. § 14 pkt.4 uchwały Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2022 r. art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U.z 2022 poz.583). Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/257/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14.02.2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.03.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.04.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26.04.2022 r zmienionej zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.06.2022, zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06.07.2022, zmienionej uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 lipca 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07.09.2022, zmienionej zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15.09.2022, zmienionej uchwałą Nr XLVI/317/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 września 2022, wprowadza się następujące zmiany :
1. W § 1. W ust.1.zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 16.462,37 zł. ,do kwoty 24.534.804,39 zł., z tego :
1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.462,37 zł do kwoty 21.915.130,03 zł. W ust.2 Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. W ust.3. zmniejsza się plan dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmujący w szczegółowości : -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 173,98 zł do kwoty 3.351.229,36 zł.


2. W § 2. W ust.1.zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 16.462,37 zł., do kwoty 28.946.258,54 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej : W ust.2 Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.462,37 zł do kwoty 21.398.165,42 zł. W ust.3. zmniejsza się plan wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmujący w szczegółowości : -wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 173,98 zł do kwoty 3.351.229,36 zł.


3. W § 17. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków do rachunku o nazwie „Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA” o kwotę 16.636,35 zł do kwoty 246.135,39 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.”
4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
8. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się plan dochodów oraz plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 952022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie zmian budżetu i.pdf (773,13KB)

DOCXUzasadnienie 952022.docx (6,71KB)

PDFZalacznik1 952022.pdf (114,67KB)

PDFZalacznik2 952022.pdf (122,12KB)

PDFZalacznik3 952022.pdf (110,72KB)

PDFZalacznik4 952022.pdf (110,59KB)

PDFZalacznik5 952022.pdf (92,92KB)