Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przed 2011 rokiem

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pok. Nr 8, tel. 62 78 16 815

Kto może wystąpić z wnioskiem:

  • osoba fizyczna
  • osoba prawna

Urząd Gminy Rychtal, Referat Organizacyjny jest właściwy w zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Rychtal.

Uwagi:

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Rychtal w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011 r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tym samym Wójt Gminy Rychtal nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców. Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl - zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale siódmym: "Udostępnianie danych przez CEIDG" ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy wykreślonym (przed 1 lipca 2011 r., przez Wójta Gminy Rychtal)
  • Dowód wpłaty (jeżeli wymagany)
  • Dokument tożsamości

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydawanie informacji o przedsiębiorcy, następuje po złożeniu wniosku ze wskazaniem przeznaczenia udostępnianych danych. Informacje udzielane są niezwłocznie, w kolejności wpływu zapytania.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie z informacją o jednym przedsiębiorcy wynosi 17 zł, nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę można wpłacić na konto Gminy Rychtal: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1546 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)