Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póz. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z póz. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:
1) . Projekt uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 wraz z załącznikami od 1 do 13 do niniejszego zarządzenia.
2) . Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przekłada się Radzie Gminy Rychtal oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2022 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 1072022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rychtal na 2023.pdf (4,20MB)

DOCXUzasadnienie 1072022.docx (27,60KB)

PDFZalacznik2 1072022.pdf (139,36KB)

PDFZalacznik3 1072022.pdf (188,25KB)

PDFZalacznik4 1072022.pdf (113,06KB)

PDFZalacznik5 1072022.pdf (114,05KB)

PDFZalacznik6 1072022.pdf (52,64KB)

PDFZalacznik7 1072022.pdf (53,26KB)

PDFZalacznik8 1072022.pdf (93,18KB)

PDFZalacznik9 1072022.pdf (211,29KB)

PDFZalacznik10 1072022.pdf (538,61KB)

PDFZalacznik11 1072022.pdf (672,36KB)

PDFZalacznik12 1072022.pdf (193,27KB)

PDFZalacznik13 1072022.pdf (214,20KB)

PDFZalacznik14 1072022.pdf (213,12KB)

PDFZalacznik16 1072022.pdf (139,36KB)

DOCXZałącznik nr 15 1072022.docx (41,42KB)

DOCXZałącznik nr a1 1072022.docx (8,82KB)