Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

Telefon: 62 78 16 813

Adres e-mail:

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rychtalu, w trosce o bezpieczeństwo interesantów, prosi o rozważenie możliwości załatwiania swojej sprawy za pomocą zdalnych środków komunikacji

Zgłaszanie aktów przemocy w rodzinie na terenie gminy Rychtal, możliwe jest telefonicznie pod nr tel. 62 78 16 813 lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobiście w siedzibie ośrodka pomocy.

Ponadto informujemy, iż MRPiPS uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol” (https://twojparasol.com). Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Reasumując udzielanie wsparcia jak wyżej, jest dostępne dla Państwa w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu tj. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Należy jednak nadmienić, iż w przypadkach eskalacji przemocy, niniejsze informacje należy niezwłocznie zgłaszać funkcjonariuszom policji, która to jest zobowiązana do podejmowania interwencji i reagowania na sytuacje stosowania przemocy w rodzinie.

Punkty konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin:

Nazwa i adres instytucji

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i działający w jego ramach punkt Interwencji Kryzysowej,

ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel. (62) 79 122 90

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Słupi pod Kępnem,

Słupia, ul. Katowicka 10, 62-604 Baranów

tel. 609 046 049

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach,

Mianowice 3 d, 63-600 Kępno

tel. (62) 78 23 736 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rychtalu

ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal

tel. (62) 78 16 813 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Ogrodowa 12,

63-630 Rychtal

tel. 572 878 644

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Chojęcin-Szum, ul Jaśminowa 16

63-600 Kępno

tel. (62) 79 15 200 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych

Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15
46-100 Namysłów

tel. (77) 41 96 522


Informujemy również o:

Pomocy psychologicznej świadczonej przez "Niebieską Linię" dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy tel. 800120002;

poradnia e-mailowa: .

W poniedziałki w godz. 13.00 -15.00 można się skonsultować przez komunikator Skype (pogotowie.niebieska.linia), także osoby posługujące się językiem migowym. Również informacja na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/calodobowe-wsparcie-psychologiczne-w-ramach-telefonicznej-informacji-pacjenta,7697.html

Kampania edukacyjna - ,,Otwórz się na pomoc”