Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/330/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Rada Gminy Rychtal, uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rychtal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LI3302022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal.pdf (249,25KB)

DOCXUzasadnienie LI3302022.docx (6,26KB)

DOCWyniki głosowania (1,53KB)


PDFRozstrzygnięcie nadzorcze (129,44KB)