Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Na podstawie art.65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2020 , poz. 568 z póz. zm.) oraz uchwały nr LIII/334/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie : " Dodatek węglowy".Dochody-to załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki-to załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 13 grudnia 2022 roku.

PDF   Zarządzenie Nr 1232022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (955,35KB)

PDFZalacznik1 1232022.pdf (420,79KB)

PDFZalacznik2 1232022.pdf (427,94KB)