Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok

Na podstawie § 12 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U z 2019 , poz.1718) przekazuję informację :

§ 1. O dokonanych zmianach w planach finansowych po stronie dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2022 rok , zmienionych uchwałą Rady Gminy Rychtal nr LIV/335/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r ., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2022 rok.Dochody -Urząd Gminy-zał.nr 1 ,Wydatki -GOPS nr 2,Wydatki-SP Wielki Buczek-zał. nr 3.
§ 2. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2022 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2022 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 1262022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawiezmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022.pdf (457,43KB)

PDFZalacznik1 1262022.pdf (111,89KB)

PDFZalacznik2 1262022.pdf (111,89KB)

PDFZalacznik3 1262022.pdf (114,74KB)

PDFZalacznik7 1262022.pdf (110,61KB)