Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-12-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Długaszewskiej

Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia nr 4/09 Kierownika Jednostki Urzędu Gminy w Rychtalu Wójta Gminy w Rychtalu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Rychtal, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Długaszewskiej zatrudnionej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w następującym składzie:
1. Katarzyna Kucharska – Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej, 2. Robert Adamek – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Członek Komisji Egzaminacyjnej, 3. Joanna Jokiel-Domagała – Kierownik Referatu Iwestycji i Gospodarki Komunalnej – Członek Komisji Egzaminacyjnej.
§ 2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu z odbycia służby przygotowawczej w dniu 10 stycznia 2023 roku.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przekazania protokołu egzaminacyjnego Wójtowi Gminy w celu akceptacji.
§ 4. Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 4/09 Kierownika Jednostki Urzędu Gminy Rychtal Wójta Gminy Rychtal z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposoby przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Rychtal.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 1302022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-12-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Długaszewskiej.pdf (125,10KB)