Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) Wójt Gminy Rychtal zarządza, co następuje:

§ 1. Zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych określone niniejszym zarządzeniem dotyczą dróg wewnętrznych (nie posiadających nadanej kategorii) stanowiących własnośćGminy Rychtal, zwanych dalej drogami wewnętrznymi.
§ 2. 1. Zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Wysokość czynszu należnego tytułem zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się przyjmując jako stawki czynszu odpowiednie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych określone w Uchwale Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rychtal.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PDF   Zarządzenie Nr 802021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych.pdf (307,42KB)

PDFZalacznik1 802021.pdf (196,33KB)