Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok

Na podstawie § 12 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U z 2019 , poz.1718) przekazuję informację :

§ 1. O dokonanych zmianach w planach finansowych po stronie dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2022 rok , zmienionych uchwałą Rady Gminy Rychtal nr LV/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r ., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2022 rok.Dochody -Urząd Gminy-zał.nr 1 ,Wydatki -Urząd Gminy-zał.nr 2,Wydatki -GOPS- zał.nr 3,Wydatki SP Rychtal-zał. Nr 4,Wydatki-SP Drożki-zał. nr 5, Dochody-CUW zał nr 6,Dochody-SP Wielki Buczek- zał. nr 7,Wydatki-PS Rychtal zał.Nr 8,Dochody -SP Rychtal zał.9,Dochody -PS Rychtal zał. nr 10.
§ 2. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2022 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 1322022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawiezmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022.pdf (1,26MB)

PDFZalacznik1 1322022.pdf (133,71KB)

PDFZalacznik2 1322022.pdf (130,04KB)

PDFZalacznik3 1322022.pdf (112,58KB)

PDFZalacznik4 1322022.pdf (111,82KB)

PDFZalacznik5 1322022.pdf (109,13KB)

PDFZalacznik6 1322022.pdf (110,94KB)

PDFZalacznik7 1322022.pdf (110,02KB)

PDFZalacznik8 1322022.pdf (111,00KB)

PDFZalacznik9 1322022.pdf (110,37KB)

PDFZalacznik10 1322022.pdf (111,23KB)