Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie:planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( tj. Dz.U z 2022.O.1634 ze zm.) przekazuję informację :

§ 1. O ostatecznej kwocie planów: dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2023 rok , uchwalonych uchwałą Rady Gminy Rychtal nr LV/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r ., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.Dochody -Urząd Gminy-zał.nr 1 ,Wydatki -Urząd Gminy-zał.nr 2,Wydatki -GOPS- zał.nr 3,Wydatki SP Rychtal-zał. nr 4,Wydatki-SP Drożki-zał. nr 5, Wydatki-CUW zał nr 6,Wydatki-SP Wielki Buczek- zał. nr 7,Wydatki-PS Rychtal zał.nr 8,Dochody -SP Rychtal zał. nr 9,Dochody -PS Rychtal zał. nr 10,Dochody-Gminny Żłobek zał. nr 11,Wydatki-Gminny Żłobek zał. nr 12,Wydatki Gminna BIblioteka zał. nr 13,Wydatki Gminny Ośrodek Kultury-zał. nr 14.
§ 2. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2023 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2023 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 1342022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawieplanów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały budżetowej na 2023.pdf (1,80MB)

PDFZalacznik1 1342022.pdf (142,17KB)

PDFZalacznik2 1342022.pdf (160,45KB)

PDFZalacznik3 1342022.pdf (126,57KB)

PDFZalacznik4 1342022.pdf (121,38KB)

PDFZalacznik5 1342022.pdf (118,51KB)

PDFZalacznik6 1342022.pdf (113,96KB)

PDFZalacznik7 1342022.pdf (117,73KB)

PDFZalacznik8 1342022.pdf (115,64KB)

PDFZalacznik9 1342022.pdf (107,85KB)

PDFZalacznik10 1342022.pdf (109,55KB)

PDFZalacznik11 1342022.pdf (108,86KB)

PDFZalacznik12 1342022.pdf (112,85KB)

PDFZalacznik13 1342022.pdf (108,92KB)

PDFZalacznik14 1342022.pdf (109,81KB)