Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy

Na podstawie art.257 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz.U z 2022 r. , poz. 1634 z późn. zm ) , § 14 pkt.3 uchwały Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r., art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U.z 2022 poz.583). Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/257/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14.02.2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.03.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.04.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26.04.2022 r zmienionej zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.06.2022, zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06.07.2022, zmienionej uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 lipca 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07.09.2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15.09.2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLVII/317/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 września 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 95/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.09.2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/320/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 października 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 3 listopada 2022 r., zmienionej uchwałą Nr L/322/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 listopada 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LI/329/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LII/333/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LIII/334/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 grudnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 125/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14.12.2022 r, zmienionej uchwałą Nr LIV335/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 grudnia 2022 r.zmienionej zarządzeniem Nr 128/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.12.2022 r,zmienionej uchwałą Nr LV/336/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r.wprowadza się następujące zmiany :
1. W § 1. W ust.1.zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 14,62 zł. ,do kwoty 29.503.858,32 zł., z tego :
1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14,62 zł do kwoty 27.792.724,28 zł. W ust.2 Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.


2. W § 2. W ust.1.zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 14,62 zł., do kwoty 31.566.867,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej : W ust.2 Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14,62 zł do kwoty 25.001.192,71 zł., w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.787.385,20 złotych w tym na : ·wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 9.218.419,05 złotych, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 7.568.966,15 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.899.221,78 złotych ,


3. § 17. Otrzymuje brzmienie :
§ 17. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków do rachunku o nazwie „Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA” , zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej. ”;

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej zarządzenia.

§ 2. .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 1352022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2022 w sprawie zmian budżetu i.pdf (656,49KB)

DOCXUzasadnienie 1352022.docx (6,19KB)

PDFZalacznik1 1352022.pdf (111,29KB)

PDFZalacznik2 1352022.pdf (123,68KB)

PDFZalacznik3 1352022.pdf (109,44KB)

PDFZalacznik4 1352022.pdf (93,08KB)