Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.1.2023

PDFRI.271.1.1.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (155,54KB)

PDFSWZ szkoła 30.01.2023.pdf (3,44MB)

Postępowanie prowadzone jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad55fe5d-a082-11ed-9236-36fed59ea7dd

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (107,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - Formularz oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (58,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (54,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - Formularz oświadczenia PWAU i art. 5k.doc (78,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - Formularz oświadczenia PWAU i 5k podmiot udostępniający zasoby.doc (68,50KB)

PDFZałącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.pdf (840,51KB)

DOCZałącznik nr 7 - Formularz oświadczenia grupa kapitałowa.doc (54,50KB)

DOCZałącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych.doc (57,50KB)

DOCZałącznik nr 9 - Wykaz usług.doc (58,00KB)

DOCZałącznik nr 10 - Wykaz osób.doc (56,00KB)

ZIPZałącznik nr 11 PFU.zip (4,16MB)

ZIPZałącznik nr 12 Koncepcja - rysunki.zip (23,84MB)

ZIPZałącznik nr 13 Dokumenty formalno-prawne do PFU.zip (16,17MB)

PDFmodyfikacja SWZ 2023-02-13.pdf (305,72KB)

PDFRI.271.1.1.2023 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (45,58KB)

PDFwyjaśnienia SWZ 1 - 2022-02-22.pdf (785,11KB)

PDFwyjaśnienia SWZ 2 - 2022-02-27.pdf (875,14KB)

PDFwyjaśnienia SWZ 3 - 2022-03-02.pdf (728,92KB)

PDFRI.271.1.1.2023 kwota przeznaczona.pdf (196,56KB)

PDFRI.271.1.1.2023 informacja z otwarcia ofert.pdf (287,45KB)

PDFRI.271.1.1.2023 informacja z otwarcia ofert rozszerzona.pdf (292,23KB)

PDF09. przedłużenie terminu związania ofertą.pdf (493,00KB)

DOCX09.1 Wzór oświadczenia.docx (875,58KB)

PDF10. informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszenie do składania ofert dodatkowych.pdf (381,09KB)

DOC10.1 Formularz oferty dodatkowej.doc (108,00KB)

PDF11. informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf (487,27KB)

PDFRI.271.1.1.2023 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (485,42KB)