Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu informuje, iż przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Zadania realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, będą finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 135 762,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 135 762,00 zł.

 

Głównym celem Programu  jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej według założeń adresowany jest do:

  1. dzieci do 16  roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  albo  traktowane na równi z ww. orzeczeniami zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane z innych źródeł.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie i złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu:
-  karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023   (zał. nr 1);

- podpisanej klauzuli RODO Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2);

- podpisanej klauzuli RODO GOPS (zał. nr 3);

- karty czynności (zał. nr 4);

- oświadczenia uczestnika (zał. nr 5);

- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z ww.

Rekrutacja uczestników do Programu trwa do 23.03.2023 r. do godziny 15:30.
O zakwalifikowaniu do Programu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów nie będzie jednoznaczne
z pozytywnym rozpatrzeniem zgłoszenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rychtalu  tel. 62/ 78 16 805.


Więcej informacji o programie pod adresem Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


DOCXKarta zgłoszenia (81,52KB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. (70,98KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (65,53KB)

DOCXKarta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 (66,88KB)

DOCXOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (55,43KB)