Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.2.2023

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8525c95b-c7d9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

PDFogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (92,88KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00144605_01.pdf (155,33KB)

PDFSWZ przedszkole.pdf (1 005,64KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (151,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Formularz oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (90,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (86,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - Formularz oświadczenia PWAU.doc (92,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Formularz oświadczenia PWAU podmiot udostępniający zasoby.doc (92,50KB)

PDFZałącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.pdf (1,02MB)

DOCZałącznik nr 7 - Formularz oświadczenia grupa kapitałowa.doc (86,00KB)

DOCZałącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych.doc (90,00KB)

DOCZałącznik nr 9 - Wykaz osób.doc (88,00KB)

PDFZałącznik nr 10 PFU.pdf (1,62MB)

PDFZałącznik nr 11 Audyt energetyczny.pdf (895,21KB)

PDFZałącznik nr 12 Projekt budowlany.pdf (2,96MB)

ZIPZałącznik nr 13 Dokumenty formalno - prawne.zip (21,18MB)

PDFSWZ przedszkole_zmiana 30.03.2023.pdf (1 022,37KB)

PDFRI.271.1.2.2023 kwota przeznaczona.pdf (163,85KB)

PDFRI.271.1.2.2023 informacja z otwarcia ofert.pdf (432,12KB)

PDFRI.271.1.2.2023 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (273,97KB)

PDFogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (79,81KB)