Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/377/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXII3772023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania.pdf (289,52KB)

DOCXUzasadnienie LXII3772023.docx (6,13KB)

PDFWynik głosowania 377.pdf (17,71KB)