Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.

Na podstawie § 12 pkt.1Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( tj. Dz.U z 2019.poz.1718 ze zm.) przekazuję informację :

§ 1. O dokonanych zmianach w planach finansowych po stronie dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2023 rok ,zmienionych uchwałą Rady Gminy Rychtal nr LXII/380/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r ., w sprawie zmiany uchwały budżetetowej Gminy Rychtal na 2023 rok .Dochody -Urząd Gminy-zał.nr 1 ,Wydatki -Urzad Gminy zał.nr 2,Wydatki-GOPS zał. nr 3,Wydatki PS Rychtal- zał. nr 4, Wydatki SP Rychtal zał. nr 5. Dochody CUW-zał. nr 6, Wydatki CUW zał. nr 7,Wydatki SP Drozki zał. nr 8,Wydatki SP Wielki Buczek zał. nr 9.Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2023 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2023 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 432023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023.pdf (1,13MB)

PDFZalacznik1 432023.pdf (114,94KB)

PDFZalacznik2 432023.pdf (123,23KB)

PDFZalacznik3 432023.pdf (116,54KB)

PDFZalacznik4 432023.pdf (111,44KB)

PDFZalacznik5 432023.pdf (112,55KB)

PDFZalacznik6 432023.pdf (111,17KB)

PDFZalacznik7 432023.pdf (112,00KB)

PDFZalacznik8 432023.pdf (112,40KB)

PDFZalacznik9 432023.pdf (112,13KB)