Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referendum ogólnokrajowe

Informacja na temat przeprowadzania referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzanego referendum ogólnokrajowego znajdują się w zakładce "Wybory" - "Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023" - link https://bip.rychtal.pl/4566/544/wybory-do-sejmu-i-senatu.html

W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zasady ich przeprowadzania reguluje art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogólnokrajowym (T. j. Dz. U. z 2020r. poz. 851 ze zm.) :

Art.  90.  [Przeprowadzenie referendum wraz z wyborami]

1. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i do Senatu lub wybory Prezydenta Rzeczypospolitej:

1) głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów;

1a) zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwych wyborów; zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum;

1b) informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się w terminach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

1c) głosowanie przeprowadza się w godzinach głosowania określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

1d) zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego we właściwych wyborach dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum;

1e) wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania we właściwych wyborach dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony w związku ze wskazanymi w nim wyborami dotyczy również głosowania w referendum;

2) zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów;

3) do kampanii referendalnej stosuje się przepisy rozdziału 6.


PDFUSTAWA-O-REFERENDUM.pdf (239,44KB)

PDFUchwała Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2023r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. (337,57KB)

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r (131,09KB)