Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-09-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.

Na podstawie § 12 pkt.1Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( tj. Dz.U z 2019.poz.1718 ze zm.) przekazuję informację :

§ 1. O dokonanych zmianach w planach finansowych po stronie dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2023 rok ,zmienionych uchwałą Rady Gminy Rychtal nr LXIV/390/2023 z dnia 19 września 2023 r ., w sprawie zmiany uchwały budżetetowej Gminy Rychtal na 2023 rok .Dochody -Urząd Gminy-zał.nr 1 ,Wydatki -Urzad Gminy zał.nr 2,Wydatki GOPS zał. nr 3,Dochody-SP Rychtal zał. nr 4,Wydatki SP Rychtal- zał. nr 5, Dochody PS Rychtal zał. nr 6.Wydatki PS Rychtal zał. nr 7,Wydatki SP Drożki zał. nr 8, Wydatki CUW zał. nr 9., Wydatki SP Wielki Buczek zał. nr 10, Wydatki Gminny Żłobek zał. nr 11, Wydatki Gminna Biblioteka Publiczna zał. nr 12.Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków na 2023 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2023 roku.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 682023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-09-2023 w sprawie zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023.pdf (1,51MB)

PDFZalacznik1 682023.pdf (126,85KB)

PDFZalacznik2 682023.pdf (134,21KB)

PDFZalacznik3 682023.pdf (120,43KB)

PDFZalacznik4 682023.pdf (108,64KB)

PDFZalacznik5 682023.pdf (114,59KB)

PDFZalacznik6 682023.pdf (109,43KB)

PDFZalacznik7 682023.pdf (114,40KB)

PDFZalacznik8 682023.pdf (115,18KB)

PDFZalacznik9 682023.pdf (113,24KB)

PDFZalacznik10 682023.pdf (114,36KB)

PDFZalacznik11 682023.pdf (112,02KB)

PDFZalacznik12 682023.pdf (110,81KB)