Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 71A/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270) oraz § 14 pkt.2 i 3 uchwały Nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r. , zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LVI/342/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 stycznia 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVIII/354/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIX/363/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24 marca 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2023 r,zmienionej zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 kwietnia 2023 r.,zmienionej uchwałą Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 maja 2023 r.,,zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2023 r., ,zmienionej uchwałą Nr LXII/380/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2023 r,zmienionej zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 czerwca 2023 r.zmienionej zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 lipca 2023 r.,zmienionej uchwałą Nr LXIII/385/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 sierpnia 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 sierpnia 2023 r.,zmienionej uchwałą Nr LXIV/390/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 września 2023 r.,zmienionej zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 września 2023 r.,wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 2 135,00 zł do kwoty 28 947 723,15 zł;
2. W § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2 135,00 zł do kwoty 20 558 173,93 zł;
3. W § 2 wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 2 135,00 zł do kwoty 32 843 757,46 zł;
4. W § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 135,00 zł do kwoty 20 508 994,17 zł;
5. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
6. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 71A2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023.pdf (449,46KB)

DOCXUzasadnienie 71A2023.docx (7,09KB)

PDFZalacznik1 71A2023.pdf (110,29KB)

PDFZalacznik2 71A2023.pdf (110,80KB)